Tag Archives: Tran-nguon-phieu

Lê Quang Vinh, loạn tướng hay anh hùng

LGT: khi di cư từ Bắc vào Nam trong chuyến tàu chót năm 1954, Hoàng Lan Chi mới 5 tuổi.  Ba Cụt bị xử tử năm 1956. Tuy nhỏ nhưng nghe láng máng và còn nhớ cảm giác hồi đó … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Tagged | Comments Off on Lê Quang Vinh, loạn tướng hay anh hùng