Tag Archives: van cao

Lê Xuân Quang- Kỷ niệm 17 năm ngày mất của Văn Cao

(Kỷ niệm 17 năm ngày mất của Nhạc sĩ – Thi sĩ Văn Cao (10.07.1995 – 10.7.2012), 89 năm ngày sinh (15.11.1923 – 15.11.2012) Tấn bi kịch của giới Văn Nghệ Sĩ miền Bắc thời kỳ’’Nhân văn – Giai phẩm’’ … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Tagged , | Comments Off on Lê Xuân Quang- Kỷ niệm 17 năm ngày mất của Văn Cao