Tag Archives: văn quang

Sài Gòn Muôn Năm Cũ Với Văn Quang

LGT: Nhà văn Văn Quang còn ở Sài Gòn và “Lẩm Cẩm Thiên Hạ Sự” của ông vẫn được gửi ra hải ngoại. Trong công việc tìm về quá khứ để giúp người cũ nhìn lại và người mới hiểu … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn, Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Sài Gòn Muôn Năm Cũ Với Văn Quang

Văn Quang-Vài kỷ niệm với đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa từ trần

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn, ngày 03.8.2012 Vài kỷ niệm với đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa từ trần Ông Lê Hoàng Hoa, đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa tạ thế tại Sài Gòn đêm 30-7-2012, … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Tagged , | Comments Off on Văn Quang-Vài kỷ niệm với đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa từ trần