Tag Archives: vũ thái hoà

PV Hoạ Sĩ Vũ Thái Hoà- Pháp

Trò Chuyện với Lan Chi LGT: Trò Chuyện với Lan Chi kỳ này xin giới thiệu Họa Sĩ Vũ Thái Hòa từ Pháp. Ông từng được Cơ Quan Văn Hóa Khoa Học Quốc Tế UNESCO trao tặng Huy Chương Hội … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Tagged | Comments Off on PV Hoạ Sĩ Vũ Thái Hoà- Pháp