Bé ơi!

THƠ CHO CON GÁI  

Bé 2000

Viết tặng con gái Tý cô nương QC, đang sống bên kia bờ đại dương (2005)

Bé ơi, năm tháng cùng rồi đấy
Tuổi mới tóc dài bé vui không
Ai đón giao thừa cùng bé nhỉ
Để xem bé đẹp, má môi hồng

Bé ơi hòai niệm ngày tháng cũ
Khi tóc ta buồn mái điểm sương
Con dế vẫn là con dế nhỏ
Cho ta nỗi nhớ súôt đêm trường

Bé ơi, cái thuở cò lặn lội
Dặm đường  mưa gió nỗi đơn côi
Bé còn nhớ chứ đòn roi ấy
Cũng chỉ là mong, bé nên người

Bé ơi, lòng mẹ như chiếc lá
Theo với thời gian, cứ úa vàng
Lá ước chồi non đơm bông trái
Thì này thân  lá sẵn sàng buông.

Bé ơi ngàn dặm xa xôi quá
Ai đã xui nên nỗi đọan trường
Vận nước, vận ta, ừ chung nhỉ
Thì thôi , đây đó cũng  một chương

Bé ơi thôi nhé  đôi giòng lệ
Ta nuốt vào trong dấu ngậm ngùi
Dõi mắt trông vời nơi cố lý
Nguyện cầu, bé nhỉ, một ngày vui !

Viết tại Rừng Gió Virginia 2005
Hòang Lan Chi

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.