Trò Chuyện với Lan Chi: Buồn vui nghề nghiệp với Diane Hyde

Trò Chuyện Với Lan Chi

Buồn vui nghề nghiệp với Diane Hyde

LGT: kỳ này chuyên mục Trò Chuyện Với Lan Chi xin giới thiệu bài phỏng vấn một giáo sư ESL tại Orange County về nghề nghiệp.
Bản dịch: Nguyễn Ngọc Anh
 
 

 

1) Bà là một giáo sư dạy ESL có tiếng là hay, tận tâm ở Garden Grove Center. Xin cho hỏi Bà vào nghề được bao lâu và từ năm nào?
You are  an ESL teacher, who is  dedicated in Garden Grove Center. When did you start teaching and how long have you done this?

-Tôi rất vinh dự khi được biết đến như là một người thầy tận tâm. Dù sao, tất cả các đồng nghiệp của tôi ở Lincoln Center đều như thế. Tôi khởi sự nghiệp dạy học khi tôi 25 tuổi và đã làm nghề nầy từ đó đến nay.

-I’m honored to hear that I’m known as a dedicated teacher.  However, all of the teachers here at Lincoln Adult Education Center are very dedicated professionals.  I started teaching when I was about twenty-five years old and have been doing it ever since.

2) Bà học ngành sư phạm ở trường nào và nhiệm sở đầu tiên?
Where did you receive your bachelor/master degree for teaching?  And Which school was your first to teach?

Tôi theo học ban cử nhân ở Đại Học Bách Khoa tại Pomona, California. Tôi tốt nghiệp cử nhân Nghệ Thuật với môn chính là ‘Nghiên Cứu Tự Do’ và môn phụ về ngành Tiếp Thị. Về chứng chỉ giảng dạy, tôi đã học ở đại học Long Beach, California và được cấp Bằng  Sư Phạm Tương Đương Đa Chủ Đề  với Chứng Chỉ Phụ Tá Đồ Thị Lập Trình Viên. Tôi cũng đã đậu cuộc thi Giảng Huấn Quốc Gia về Đa Chủ Đề.

Khi bắt đầu vào nghề, mục tiêu của tôi là dạy cấp tiểu học. Do đó công việc đầu tiên của tôi là dạy một lớp hỗn hợp gồm lớp 4 và lớp 5 ở Rancho Cucamonga, cách Garden Grove khoảng 1 tiếng lái xe. Cũng giống như bây giờ, lúc đó (Khu Học Chính) Orange County không mướn nhiều giáo chức. Tôi thấy mình rất may mắn đã tìm được công việc vào lúc đó.  Một số đông các bạn giáo chức của tôi đã phải chịu cảnh dạy “trám chỗ” rất lâu mới được thu nhận làm giáo viên chính thức.

For my undergraduate degree I attended California State Polytechnical University Pomona in Pomona, California.  I graduated with a Bachelors of Arts.  I majored in Liberal Studies and minored in Marketing.  For my teaching credential I attended California State University Long Beach and earned a Multiple Subject Clear Credential with a CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) certificate.  I also took the National Teaching Exam in multiple subjects and passed.

When I started teaching, my goal was to teach elementary school.  So my first job was in a 4/5 grade combination class over an hour away from Garden Grove in Rancho Cucamonga.  Like now, there were very few available teaching jobs in Orange County.  I considered myself very lucky to have landed the job that I did.  Many of my teaching friends had to substitute teach for awhile before securing a full time teaching job.

3) Từ đó đến nay Bà đã dạy ở những đâu?

Since then, how many schools have you taught?

Tôi đã dạy ở 2 trường tiểu học, 1 trường trung học đệ nhất cấp (lớp 6 đến lớp 8) và hai chương trình dành cho người lớn tuổi. Tôi đã làm việc với 3 khu học chính: Rancho Cucamonga School District, the NewportMesa Unified School District và the Garden Grove Unified School District.

I have taught in two different elementary schools, one middle school and two different adult education programs.  I have taught for the Rancho Cucamonga School District, the NewportMesa Unified School District and the Garden Grove Unified School District.

4) Vì sao bà chọn nghề giáo và đặc biệt dạy ESL?

Why do you choose this career, especially ESL?

Điều nầy có vẻ buồn cười với một số người, nhưng tôi không chọn nghề dạy học, mà nghề (dạy học) chọn tôi. Thực ra, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã vào thương trường và làm việc cho một hãng dầu và hơi đốt và làm nhân viên bán hàng cho một hãng điện thoại. Sau một vài năm tôi thấy chán và không hài lòng với công việc của mình. Trong khi tình nguyện dạy một lớp Chủ Nhật (thánh kinh) cho nhà thờ, tôi chợt nhận ra rằng “tiếng gọi” thực sự của tôi là nghề dạy học. Tôi trở lại trường để lấy chứng chỉ (cho ngành dạy học) và bắt đầu dạy trường tiểu học. Vào năm thứ hai của nghề dạy học tôi mới nhận ra rằng dạy ESL mới là tiếng gọi thực sự cho tôi. Lúc đó, vị hiệu phó cũng đang làm việc cho chương trình giáo dục dành cho người lớn. Vì biết tôi đã có Chứng Chỉ Phụ Tá Đồ Thị Lập Trình Viên (CLAD) và đã đỗ kỳ thi Chuyên Viên Phát Triển Ngôn Ngữ, ông hỏi tôi có muốn dạy thêm lớp đêm về ESL không. Vì cần kiếm thêm tiền để trả nợ học phí nên tôi đã nhận lời và bắt đầu dạy hai đêm mỗi tuần. Công việc nầy khó nhưng cũng mang lại thật nhiều niềm vui. Khi sinh các cháu thì tôi nghỉ dạy để dành thời giờ lo cho chúng. Khi các cháu bắt đầu vào vườn trẻ, tôi tôi trở lại làm việc bán thời gian cho Trung Tâm Giáo Dục Người Lớn (Lincoln) và vẫn tiếp tục dạy ở đó đến nay đã 8 năm.

This may sound funny to some, but I didn’t choose teaching, it chose me.  I actually went into the business world after college and worked for an oil and gas company and as a salesperson for the phone company.  After a few years, I found myself bored and unsatisfied with work.  While volunteering at my church teaching a Sunday school class, I realized my true calling in life was teaching.  I went back to school to earn my credential and started teaching elementary school.  It was in my second year of teaching that ESL came a calling.  My vice principal at the time also worked for the adult education program as well.  He asked me if I would be interested in teaching ESL at night since I had a CLAD certificate and had passed the Language Development Specialist Test.  I needed to make more money to pay off my education debt, so I took on the challenge and started teaching beginning low at night two days a week.  It was difficult but at the same time so much fun.  When I had my children I quit teaching for awhile to stay home and take care of them.  As soon as they started preschool, I went back to work part time at Lincoln Adult Education Center and I’ve been here for over 8 years.

5) Trước khi học nghề, bà đã cân nhắc những gì? Ví dụ những thuận lợi và bất thuận lợi cho một phụ nữ khi hành nghề này?

What is your thinking process when choosing this career? For example, what are the advantages and disadvantages for a woman who chooses this career?

Như tôi đã nói, tôi không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề nầy, mà công việc đến với tôi một cách tình cờ. Tôi đã thử làm các công việc khác và đã không thấy vui. Tôi nhận ra rằng dạy học là một công việc tôi có thể đam mê, có thể tận dụng được khả năng và rất  thích thú để làm.

Like I said, I didn’t really think about it all that much, it just kind of fell in my lap.  I had tried other things and was unhappy.  I realized that teaching was something I could be passionate about, that I was good at and enjoyed.
.
6) Trong bằng ấy năm dạy học, những kỷ niệm nào sâu sắc nhất?
What are the most precious memories while teaching that you can share with us?

Ồ, tôi có rất nhiều kỷ niệm. Giúp một đứa trẻ tập đọc lần đầu tiên, hướng dẫn những người mới nhập cư luồn lách qua mê hồn trận của tiếng Anh của người Mỹ, hay nhận được một bức thư từ một học trò cũ cho tôi biết họ rất trân trọng sự giúp đỡ của tôi là những kỷ niệm vô giá mà tôi gìn giữ một cách thân thiết.

Oh I have had so many.  Teaching a child to read for the first time, helping immigrants navigate our crazy American English language, or getting a letter from a prior student telling me how much they appreciated my help are priceless memories I all hold dear.

7) Sau khi hành nghề, Bà đã khám phá ra những điều gì ở thực tế mà trước kia, Bà đã không  hình dung được?
After doing this for a long time, did you discover any difference in reality compared with what you had thought before starting teaching?

Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ rằng giáo chức không được trả lương đúng mức, và điều nầy khiến tôi không muốn chọn nghề thầy giáo. Tuy nhiên, (giờ đây) theo ý tôi thì tiền lương giáo chức khá hậu hỷ, và tôi nghĩ rằng mình đã được đền bù một cách công bằng.

Growing up, I believed that teachers weren’t pay that well and it discouraged me from thinking about being a teacher.  However, teaching salaries are very good in my opinion and I think I am more than fairly compensated.

8) Bà có bí quyết gì để việc dạy học luôn là nìêm vui vì mỗi ngày, mỗi năm, cũng chỉ chừng đó chữ nghĩa được giảng dạy cho học sinh?
What are your secrets to keep the teaching fun everyday, for every year while you have to teach the same thing over and over again?

Vâng, tôi pha trộn các đề tài hằng năm bằng không tôi sẽ phát điên vì nhàm chán. Dù làm vậy thật mất công nhưng cũng xứng đáng. Tôi thích làm thử những điều mới, và tôi cũng nhận được nhiều ý kiến từ học viên. Cũng vậy, mỗi lớp đều mang sắc thái riêng tùy theo cá tính của các học viên tham dự trong năm. Tôi cố gắng để không tỏ ra quá nghiêm túc và tôi cũng khuyến khích học viên của tôi nên làm như thế. Sự học sẽ thú vị hơn khi mình thấy vui.

Well, I mix it up every year or I’d go crazy from boredom.  It makes for a lot more work, but it’s worth it.  I like to try new things, and I even get a lot of ideas from my students.  Also, every class takes on its own personality depending on who is in the class in any given year.  Interacting with the students is the fun part.  I try not to take myself too seriously and I try to get the students to do the same thing.  Learning is so much more enjoyable when it’s fun too.

9) Bà có những bí quyết gì để giúp học sinh học giỏi nhớ lâu?

What are your methods to help students excel and retain good memories?

Có nhiều cách học khác nhau và nhiều học viên lớp ESL có những nhu cầu khác nhau. Một số phải nhìn thấy, trong khi một số khác phải nghe mới học được v.v.., có học viên cần thực tập cách nói chuyện trong khi một số khác phải thực tập về cấu trúc văn phạm và triển khai ngữ vựng. Điều tôi cố gắng làm là tạo một sự cân bằng trong các lãnh vực nói chuyện, đọc, cách lắng nghe và văn phạm trong lớp hầu có thể đáp ứng nhu cầu của càng nhiều học viên càng tốt.

People learn in different ways and many ESL students have different needs.  Some are visual learners, some auditory learners, etc.., and some need to work on speaking and still others need to work on grammar structure or vocabulary development.  What I try to do is make sure I have a balance of speaking, reading, listening and grammar in class so I’m reaching as many students and their needs as I can.

10) trong tất cả các phương pháp giảng dạy của Bà, phương pháp nào được học sinh thích thú nhất vì đem kết cho họ kết quả nhanh chóng?

I assume that you have applied different methods in teaching,  which method is the most interesting for students and brings you the great results?

Vâng, như tôi đã nói trước đây, mỗi niên học mang đến những học viên mới với nhu cầu và khuyết điểm khác nhau. Tôi cố gắng xử dụng  nhiều phương pháp khác nhau để đạt tới các phương thức học hỏi có hiệu qủa nhất cho học viên..
Tôi nghĩ những học viên nào dành nhiều thời để tham dự vào các lớp học nhất là những người sẽ thành công. Sự học hỏi không phải là trò chơi (với) học viên là khán giả. Trái lại, đó là quan hệ đối tác giữa thầy-trò, và học viên cần phải thi hành phần vụ của mình. Trong quá khứ đã có một số học viên nói với tôi rằng phương pháp dạy của tôi không hiệu quả. Tôi giải thích một cách đơn giản cho họ biết là họ bị kẹt trong cái lối suy nghĩ, cho rằng chỉ cần có mặt trong lớp là đủ. Tôi hứa với họ, nếu họ làm những điều tôi yêu cầu và phát huy tối đa tính hiếu học thì họ sẽ ngạc nhiên và thỏa mãn với kết quả mà họ sẽ thu hoạch. Đối với những người chấp nhận sự thử thách đó, một số lớn rất ngạc nhiên về sự thành công của họ.

Well, like I said before, every new school year brings a new crop of students with different needs and wants.  I try to use as many different methods as I can to reach a broad scope of learning modalities to get the greatest results.
I think students who participate to the fullest are the ones who will succeed.  Learning is not a spectator sport, it’s a partnership between the teacher and the student and the students need to do the work.  I have had students in the past tell me that they think my teaching methods are not sound.  I simply explain to them they are stuck in the expectation that all they have to do is show up.  I promise them if they do everything I ask in class and participate to the fullest they will be surprised and satisfied with the results.  For those who take on the challenge, many are quiet surprised at their own success.

11) Bà là một kịch sĩ có duyên. Trong lớp, khi giảng bài, Bà luôn minh hoạ các nhân vật hay cả thái độ của học trò bằng chính bà. Điều đó tự bà có, tự bà nghĩ ra hay người nào đó đã chỉ bày lại cho bà. Tôi lấy ví du, thay vì dặn học sinh không  được đọc chính tả từng chữ, bà đã bắt chước y hệt thái độ của họ, khiến cả lớp phải bật cười.

You are very talented and charming.  While in class, you use students’ behaviors to illustrate the point that you want them to remember.  Does this come from you, inside you or do you learn it from someone else?  For example, instead of asking students not to get dictation for every word, you imitate their behaviors and that made the whole class laugh.

Tôi thích câu hỏi nầy…nó làm cho tôi vui thầm. Tôi thích điều bạn cho rằng tôi có tài và duyên dáng. Thực ra, tôi chỉ là người thích làm trò với quá nhiều năng lực và một ước vọng muốn giúp người khác vui với một công việc tương đối khó, đó là học tiếng Anh của người Mỹ, ỚN THẬT! Tôi nghĩ đây là khả năng thiên phú mà tôi có được. Những ý tưởng hoặc những câu nói đùa tự nhiên nảy sinh trong đầu tôi và vì lý do nào đó, tôi thấy rất thoải mái trước năm mươi học viên lớn tuổi của mình. Tôi cũng không thích phải đối đầu với học viên lớn tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa  tôi là người dễ bị lấn át. Tôi chỉ thích giải quyết những khó khăn với tiếng cười và một chút ngượng ngập thôi.

I love this question…it made me chuckle.  I love it that you think I’m talented and charming.  I think I’m just a big goof ball with too much energy and a desire to make people enjoy what can be a rather daunting task; learning American English, YUCK!  It is definitely an innate talent that comes from within.  The ideas or jokes just pop into my head and for some reason I am very relaxed in front of a class of fifty adults.  Also, I do not like to be too confrontational with my adult students.  That doesn’t mean I’m a push over either.  I’d just rather solve the problems with laughter and a little embarrassment.

12) Tôi còn nhớ, bà đã đề ra nguyên tắc, phải để cell phone ở chế độ silence khi vào lớp học nhưng khi bà vô tình vi phạm, bà đã trả 25 cents, trong khi đó khi 1 một học sinh vi phạm, cô ta ôm cell chạy vội ra ngoài, bà đã cừoi to “Kathy run run!”. Điều đó đã khiến tôi rất cảm phục vì nếu tôi là bà, tôi sẽ rất bực mình khi nguyên tắc đề ra đã không  được học sinh tôn trọng. Còn bà, lại biến thành một màn hề vui. Bà có được hành động này là do đâu?
I still remember that, you rule is: when in class, every one should have the cell phone in silence mode.  When you made mistake, you paid 25 cents while another student made the same mistake, she ran out of class with her cell phone.  You just smiled and said, “Kathy run run!”.  I was very impressed with your behavior because if it was me, I was really mad if students did not respect my rule.  You, instead, turned it into a great comedy scene.  How can you do that?

Cuộc đời quá ngắn ngủi để nổi sùng mỗi lần điện thoại reo. Ai cũng có lúc mắc phải lỗi lầm. Thêm vào đó, tôi hiểu học viên của mình. Kathy  không thích bị xấu hổ và cách tôi cư xử với cô ấy còn tệ hơn hơn là giận cô ấy nữa. Điện thoại của cô sẽ không reo trong lớp nữa, hay ít nhất là trong một thời gian. Và nhân nói vê chuyện nầy, tôi đã đóng một dolla tiền phạt! Tôi  đặt kỳ vọng nơi bản thân mình rất cao và tôi thích lãnh đạo bằng cách làm gương.

Life is too short to go crazy every time a cell phone rings.  Everyone makes mistakes. Plus, I know my students.  Kathy hates to be embarrassed and what I did to her was far worse than getting upset with her.  Her phone will probably never ring in class again or at least for awhile.  And by the way, I paid a dollar!  My expectations of myself are much higher and I like to lead by example.

13) Phần thưởng lớn nhất cho một giáo sư dạy ESL là gì?
To you, what is the great award for being an ESL techer?

Phần thưởng là mối giao tình và cơ hội để tôi gặp và dạy những người đáng mến. Công việc tôi đang làm là một đặc ân, và hằng ngày tôi cám ơn Thượng Đế đã cho tôi cơ hội gần gũi những người mà tôi thích.

The reward is in the relationships and the interesting people I get to meet and teach.  My job is a privilege and I thank God daily for this opportunity to spend time with people I really enjoy.

14) Khi vào lớp, Bà nói rất nhiều, nói to và hoạt động không  ngừng. Cho hỏi môt câu hỏi cá nhân, do đâu bà có được sức khoẻ để làm điều đó, và chiều về nhà, bà có thấy “thấm mệt” không?
While in class, you talk loud, and talk a lot and move around with a lot of energy.  May I ask a personal question?  How can you maintain such a good health to do that?  Do you feel exhausted when you return home?

Vâng, tôi thấy mệt sau mỗi lớp học. Nhưng đó là cái mệt tốt vì tôi cảm thấy đã làm hết sức mình. Cà phê giúp tôi rất nhiều vào buổi sáng, và tính xông xáo tự nhiên cũng giúp tôi rất nhiều. Mấy đứa con tôi cũng năng động như thế, do đó tôi nghĩ nó là tính di truyền.

Yes, I am tired by the end of class.  But it’s the good kind of tired where I feel like I’ve put forth my best effort.  Coffee helps in the morning and being naturally hyper helps a great deal too.  My children both have my energy level as well, so I think it’s in my genes.

15) Trong bằng ấy năm dậy ESL, bà nghĩ gì về những người nước ngoài đến Mỹ định cư nói chung và người Việt nói riêng? Tinh thần học hỏi của họ ra sao?
Teaching ESL for so long, you have a chance to communicate with immigrants from different countries.  What do you think about them in general? How about Vietnamese students?  How are their learning abilities?

Tôi thấy rất khích lệ bởi những điều tốt đẹp mà tôi tìm thấy nơi những người đến định cư trên xứ sở nầy. Là người Mỹ, tôi biết rằng mình thật có phước khi được sống trong một đất nước như Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và tôi biết học viên của tôi cũng có cùng suy nghĩ như thế. Tôi nghĩ những người Mỹ được sinh ra trên đất nước nầy đã không biết được họ may mắn như thế nào. Học viên của tôi chính là sự nhắc nhở hằng ngày để tôi nhớ rằng tôi thật sự có phước.

Học viên Việt Nam rất chăm chỉ trong việc học hành. Họ có quyết tâm, nghị lực và sự tận tụy mà người ta ít khi tìm thấy (ở những nhóm dân khác). Tôi khám phá ra một điều là người Việt biết khá nhiều về Anh ngữ, về văn phạm, cấu trúc và ngữ vựng. Dường như trở ngại lớn nhất của họ là khi họ phải nói (tiếng Anh).

I am so encouraged by the goodness I see in the people that are immigrating to this great nation.  As an American, I know I am blessed to live in a country like the USA and I know my students share this same belief.  I think Americans who are born here lose sight of how lucky we really are.  My students are a daily reminder to me of how truly blessed I am.

Vietnamese students have an outstanding work ethic when it comes to education.  They have determination, drive and dedication one does not find too often.  I have discovered that most Vietnamese know a lot about English; the grammar, the structure, and vocabulary.  It’s apparent to me that their biggest struggle is with actually speaking it.

16) Xin câu hỏi riêng tư, nghề giáo đã giúp những gì cho bà trong việc dạy dỗ con cái?
I would like to ask another personal question.  Does teaching help you with raising your own kids? And if so, what actually helps?

Thật ra tôi nghĩ ngược lại. Tôi tin rằng làm người mẹ đã giúp tôi trở thành một cô giáo tốt hơn. Trẻ con dạy cho bạn sự kiên nhẫn; chúng giúp bạn thấy được sự thiếu sót của mình và khiến cho bạn muốn trở thành thành người tốt hơn.

Actually I think the reverse is true.  I believe being a mother has helped me become a better teacher.  Children teach you patience; they make you aware of your own short comings and make you want to be a better person.

17) Cũng một câu hỏi riêng tư, Bà sinh ra hay lớn lên ở Hoa Kỳ. Nguồn gốc của bà? Cha mẹ bà di cư đến Mỹ năm nào và hoàn cảnh của bà có thuận lợi hay nhiều khó khăn khi bà còn nhỏ? và khi bà chọn nghề dạy học, cha mẹ bà có suy nghĩ gì?
Another personal question, Are you a born American or you were grown up in the US?  Where are your origins?  When did your family move to USA?  While young, have you encountered with a lot of difficulties or things just went right for you?  Did your parents have any saying in your career choice?

Tôi được sinh ra trên nước Mỹ, và là thế thệ thứ hai về phía cha tôi. Ông bà nội tôi đến từ nước Ý và đã phải tự học tiếng Anh. Ông bà ngoại tôi và tổ tiên của họ sống ở Mỹ đã nhiều năm. Bà ngoại tôi thường nói đùa là tổ tiên của bà đến đây trên chuyến tàu Mayflower.
Điều khó khăn nhất trong tuổi đang lớn của tôi là đi học. Tôi nghĩ vì tôi hay bị xao lãng và dễ bị kích động nên việc học bị khó khăn hơn. Tôi cũng là đứa bé nghịch ngợm và rất bướng bỉnh. Tôi nhận ra các cá tính nầy trong mấy đứa con của tôi, và do đó tôi được chuẩn bị tốt hơn trong vai trò cô giáo. Tôi đã từng và vẫn đang là người  rất tệ về chính tả. Xin cám ơn Thượng Đế đã tạo ra máy vi tính và bộ phận kiểm tra chính tả. Tôi biết bạn đang tự hỏi, làm thế nào mà một cô giáo lại có thể quá dỡ về chính tả cho được? Đó là sự thật, và tôi nghĩ  thú nhận điều nầy với các học viên của tôi sẽ thật sự giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn về những yếu kém của mình. Bạn có thể thành công dù bạn không phải là người hoàn hảo. Kiên trì là chìa khoá dẫn đến thành công.
Ước vọng của bố mẹ tôi là tôi phải lên đại học. Cả hai ông bà đều không thể lên đại học được vì thiếu tiền và sự hổ trợ của gia đình. Ông bà nội muốn bố tôi bỏ học để kiếm việc làm, nhưng ông không chịu. Cả bố mẹ tôi đều tốt nghiệp trung học. Tôi không nghĩ rằng bố tôi muốn tôi làm cô giáo vì cũng giống tôi, ông cho rằng tiền lương cô giáo không đủ sống. Ông muốn tôi có cơ sở làm ăn cho riêng mình, hay ít nhất cũng làm việc trong thương trường. Tuy nhiên, giờ đây thì bố mẹ tôi rất hãnh diện về sự thành công trong ngành dạy học của tôi, và thích khoe với bạn bè  rằng con gái mình là cô giáo.

I was born in the United States and I’m a second generation American on my father’s side.  My paternal grandparents came from Italy and they had to learn English on their own.  My maternal grandparents and their ancestors have lived here for many years.  My grandmother use to joke that they came over on the Mayflower.

The most difficult thing for me growing up was school.  I think I was very distracted and hyper as a child and that made learning more difficult.  I was also a little naughty and very stubborn.   I recognize these traits in my own kids and I am better equipped to help them being a teacher.  I was/am a terrible speller too.  Thank God for spell check and computers.  I know you’re asking yourself,  how can a teacher be a terrible speller?  It’s true, and I think admitting this to my students actually makes them feel better about their own inadequacies.  You can succeed even if you aren’t perfect.  Perseverance is the key to success.

My father and mother just wanted me to go to college.  Neither of them were able to go because of their lack of money and support.  My father’s parents wanted him to quit high school to get a full time job.  He didn’t and both of my parents graduated from high school.   I don’t think my father wanted me to become a teacher because like me, he didn’t think I would be able to support myself on a teacher’s salary.  He wanted me to own my own business or at least work in the business world.  However, both of my parents are very proud of my teaching success now and love telling their friends that their daughter is a teacher.

18) Các con của bà, có ai có ý định sẽ nối nghiệp mẹ? Nếu có, bà nghĩ gì và nếu không thì bà nghĩ gì?
Does any of your kids follow your career?  What do you think if they do and if they don’t.

Tôi rất muốn thấy các con tôi trở thành thầy giáo. Cả hai hai đứa đều có nhân cách rất tốt, rất thông minh và có nhiều nghị lực như tôi. Tôi đang mơ về chuyện sẽ giúp chúng trong các lớp học. Chúng thích trò chơi “trường học” và và giả làm thầy giáo, nhưng tôi phải chờ xem. Chúng hãy còn quá nhỏ để quyết định, nhưng bạn có thể  đánh cuộc rằng tôi đang tìm cách ảnh hưởng chúng. Nếu các con tôi có đi theo nghề khác thì tôi vẫn hỗ trợ chúng như thường. Chúng có rất nhiều sự chọn lựa và tôi muốn chúng chọn nghề nào mang lại niềm vui và thỏa mãn nhất cho chúng.

I would love for my children to become teachers.  They both have great personalities, are very intelligent and have just as much energy as me.  I’m already dreaming of helping them in their classrooms.  They like to play “school” and pretend they are teachers, but I’ll have to wait and see.  They are still too young to make that decision, but you can bet I’m already trying to influence them.  If they decide to pursue other avenues, I’ll be just as supportive.  They have so many options and I want them to find what brings them the most joy and satisfaction.

19) Mơ uớc tương lai ?

What do you wish for the future?

Tôi có niềm tin rằng dù điều gì xảy đến trong đời sống và tương lai của tôi, Chúa sẽ không ban cho tôi điều gì quá khó mà ngài không chuẩn bị tôi đầy đủ để đối phó. Nhưng nếu tôi phải có một điều ước, tôi chỉ mong có sức khỏe, hạnh phúc và phúc lợi cho cá nhân tôi, gia đình tôi và hiển nhiên các học viên ESL tuyệt vời của tôi.

I am of the faith that believes no matter what happens to my life and my future, God will not give me anything to difficult that he hasn’t already equipped me to handle. But if I must make a wish, I simply wish for health, happiness and well being for myself, my family and of course my fantastic ESL students.

Thank you so much Mrs Dianne.

=============================================================================

Ý kiến từ học viên:

Mong Van ( Vietnam)

We immigrated to the United States from other countries Viet nam ,China ,Korean ,Mexico ….
Of course ,we have to learn ESL [ English as  the second language ] first in order to communicate. And here at Lincoln Education center I ‘ve met Mrs .Diane Hyde –my English teacher Imagine us speaking English in our native accent .It ‘s really difficult to hear and understand. However ,with her endless patience Mrs Dianne can perfectly understand us. Her way of teaching is easily comprehensible and it shows how much effort she constantly  puts into helping us improve our English. I ‘ll always remember what she told us when we asked why did she choose to be a teacher. She answered “It chose me actually and it is -indeed – the most wonderful thing that ever happened to me”
Thank God .This was a perfect choice. I am extremely thankful to have such a dedicated teacher .

Chúng tôi di cư đến Hoa Kỳ từ các quốc gia  như Việt Nam, Trung Hoa, Đại Hàn và Mễ Tây Cơ.
Dĩ nhiên, trước hết chúng tôi phải học khóa ESL (Tiếng Anh là ngôn ngữ phụ) để giao tiếp với mọi người.  Và ở  Trung Tâm Giáo Dục Lincoln nầy tôi đã gặp bà Diane Hyde – cô giáo dạy tiếng Anh. Hảy tưởng tượng lúc chúng tôi nói chuyện tiếng Anh với giọng Việt Nam. Thật khó cho bạn nghe và hiểu. Tuy nhiên, với sự nhẫn nại vô bờ bến, bà Dianne vẫn có thể hiểu chúng tôi một cách dễ dàng. Cách dạy của bà thật dễ hiểu  và điều đó chứng tỏ bà đã luôn bỏ ra nhiều công sức để giúp chúng tôi nâng cao trình độ Anh ngữ. Tôi sẽ luôn nhớ đến câu bà trả lời  khi được hỏi vì sao bà đã chọn nghề dạy học. Bà nói: “Thật ra nghề (dạy học) đã chọn tôi – và qủa thật – đây là  điều tuyệt diệu nhất đã xảy đến cho tôi.” Xin cám ơn Thượng Đế. Đấy thật một sự chọn lựa toàn hảo. Tôi vô cùng biết ơn (Thượng Đế) đã ban cho một vị thầy tận tụy như thế.
 
 
Jin Young Jo ( Korean)

I would like to special thank you to my ESL teacher, Mrs Diane Hyde.
She has a passion for teaching students. She is an early bird and always opens the class door earlier than other classroom teachers when she is waiting for her students.
She never wastes time, even a single minute. I like her diligence. She has a sense of thrift as well as being clever, wise and refined.
I am very satisfied in her class. Her English class gives me a day’s endorphins.

Tôi muốn gởi lời cám ơn đặc biệt đến cô giáo lớp ESL của tôi, bà  Mrs Diane Hyde.
Bà là người yêu thích công việc dạy dỗ học viên. Bà là người đến trước giờ học để đợi học viên của mình và luôn luôn mở cửa lớp cho chúng tôi sớm hơn những thầy, cô khác. Bà không bao giờ lãng phí thời giờ dù chỉ một phút. Tôi thích tính siêng năng của bà. Bà có ý thức cần kiệm cũng như các đức tính thông minh, khôn ngoan và tinh tế. Tôi rất hài lòng được học lớp của bà. Lớp Anh ngữ của bà là liều thuốc an thần trong ngày của tôi.

Yolanda Nunez ( Brazil)

I am Yolanda Nunez, a student in ESL class at Lincoln Education Center. I am the reprentative of Spanish speaking student in room K1.
We recognize the great work that Mrs Diane Hyde is doing as a teacher. She cares for us and is dedicated and concerned about the students’ advancement. She is always on time. She explains the assignments clearly and in detail.
As a person we like her personality. She is friendly and warm.

Tôi tên Yolanda Nunez, một học viên trong lớp ESL ở Trung Tâm Giáo Dục Lincoln. Tôi là đại diện của những học viên nói tiếng Spanish (Mễ Tây Cơ) trong lớp K1. Chúng tôi ghi nhận công việc vĩ đại mà bà Mrs Diane Hyde đã làm trong vai trò của một người thầy. Bà chăm sóc chúng tôi rất tận tâm và lo lắng về sự tiến bộ của học viên. Bà luôn luôn đến đúng giờ. Bà giải thích tường tận những bài thực tập (mà chúng tôi phải hoàn thành). Chúng tôi  thích cá tính của bà. Bà là người thân thiện và nhiệt tình.

This entry was posted in Phỏng Vấn. Bookmark the permalink.