Hoa Thịnh Đốn chờ em

Thơ Hoàng Lan Chi

Nhạc Nguyễn Tuấn

Nhạc phẩm này viết từ 2009

Tiếng Hát Lâm Dung

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Music/Single/NguyenTuanLamDungChoEm

This entry was posted in Sáng Tác Mới, Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.