Vô Đề

Chân trần

Em bước nhẹ vào hôn thơ diễm ảo
Băng chân trần và áo lụa mong manh
N đưa em qua bao lối gập ghềnh
Chắp đôi cánh cho M thành tiên nữ !!

2005


Tóc

Tóc em thơm ngát mùi hoa buởi
Áo lính của ta nhuốm bụi đường .
Xin hãy ngả đầu vào vai lính
Ta thề giữ mãi tóc em thơm !

2005


Nhan Sắc

Em nghiêng nhan sắc bừng sóng dậy
Làm đắm thuyền ta giữa bến đời !

2004


 
Duyên

Hữu duyên cho thích vì duyên
Vô duyên thì khổ ai nhìn cho đây
Soi đi soi lại tối ngày
Ta vô duyên đó mà người vẫn yêu!

2005


Bỏ Cuộc Chơi

Đâu thể nghe theo lời phiến diện
Ai người thánh thiện, gương nào soi
(Ngăn sông cấm chợ, người bươi chuyện)
Có đáng không em để phụ người!

(thơ của ai đó quên tên rồi ! )

Vẫn biết guơng nào chẳng thể soi
Là tiên hay quỷ để sánh đôi
Nhưng khói có tuôn vì lửa cháy
Và em…chết nhát …bỏ cuộc chơi !

2005


Hiểu

Nhằn em, chừng cũng uổng công
Thì ra em hiểu cái không hiểu gì
Em cười nở đoá vô vi 
Lòng chàng động cái sân si chết bầm
MB

Làm sao nhằn đuợc em cơ
Vì em thánh thiện, ngây thơ nhất đời
Vu oan giá hoạ em rồi
Cái em đã hiểu còn đôi chối gì?

2004

Điểm

Vũ trụ dựng nên với bẩy ngày 
Hồn anh bẩy mảnh thả trên mây
Cho em bẩy điểm còn chê ít
Thì tặng cho em cả mạng này!
MB

Ngúng nguẩy dỗi hờn điểm thấp cao
Ơ hay bẩy điểm là thế nào
Cái đồ keo kiệt, không thèm lấy
Bẩy mảnh hồn anh, ném xuống ao!

 

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.