Hạnh Phúc Vô Bờ

Có những điều mà chỉ đến một tuổi nào mới nghiệm được. Như khi ôm cháu nội trong tay, tôi mới thông cảm được với nỗi lòng của các bà mẹ chồng thời trước. Hồi xưa xem truyện thấy vài bà chì chiết khi con dâu chưa có bầu tôi rất bất mãn. Nhưng, như các cụ nói “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, thì bây giờ tôi mới thông cảm được. Con dâu thì cũng thương như con gái nhưng khi con dâu đẻ con, tôi có cảm tưởng như lúc bấy giờ nó mới thật sự là bước vào gia đình mình, là người của mình. Đứa cháu nội, đứa con kết nối giữa con trai và con dâu, là sợi giây giữa tôi và con dâu, sợi giây bền vững hơn. Tôi cảm ơn con dâu cho tôi hai đứa cháu nội. Đứa thông minh, chưa đầy ba tuổi mà thuộc Kiều làu làu, ca dao tục ngữ đọc vanh vách, đứa thứ hai khôi ngô tuấn tú với đôi mắt tuyệt đẹp, y hệt con trai tôi ngày xưa. Tôi, người của Sài Gòn cũ, nếp cổ xưa, người của Gia Long một thuở nên lại phải cảm ơn Trời Phật khi cháu nội tôi là người Việt! Tôi chả lên án việc lấy chồng Mỹ nhưng không biết sao, thấy con dâu Việt, tôi vẫn thấy lòng bát ngát vui hơn. Kỳ nhỉ.


Gia Vinh gần 3 tuổi


Cảm ơn “con gái thứ hai” đã cho tôi hai cháu nội
 

 Lan Chi và 3 cu của Lan Chi-Brisbane 2012

Nghe này, Gia Vinh đọc Kiều từ đầu đến “Đủ mùi ca ngâm” này. Đang đọc đến cầm kỳ thi họa, Vinh nhất định cãi cái gì đó, bố nó biểu thì Kiều cầm kỳ thi họa chứ có phải con đâu. Bi còn dạy lời 2 cho Vinh là “ Kiều còn học ký xướng âm” nghe buồn cười chết đi được!

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/LinhTinh/Vinh/VinhDocKieu.mp3

Còn khi đọc  ca dao tục ngữ, Bi dạy Vinh đọc “Ăn cháo đá bát, Qua cầu rút ván, ăn chè đập ly”, thật hết biết. Chưa hết, lại còn “Trên đồng cạn dưới đầm sâu, chồng cầy vợ cấy con trâu đi nằm!”. Lần đầu nghe cháu nội đọc, tôi bật cười “ Con trâu đi bừa chứ sao con trâu đi nằm?”, Vinh còn cãi “Bà nội sai rồi, con trâu đi nằm!”

30 giây: https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/LinhTinh/Vinh/VinhConTrauDiNam.mp3

Còn đây là bài “Trên trời có đám mây xanh..”, buồn cười nhất là đoạn cuối, những câu sau mà đọc từ miệng một thằng bé chưa được ba tuổi:

Mâm son đũa sứ bưng lên hầu bà
Bà giận bà chẳng ăn đâu
Để cho thằng rể cái dâu nó dùng

10 giây:  https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/LinhTinh/Vinh/VinhTrenTroiCoDamMayxanh.mp3

Không biết đọc nhưng nhìn màn hình, Quang Dũng hát tới đâu, Vinh hát tới đó. Đúng là trẻ con tài thật. Quang Dũng là thần tượng của Vinh! Đây là Bài “Em đi Chùa Hương” mà Vinh hát. Buồn cười nhất là đoạn cuối thay vì “Nammô a di đà” thì Vinh dài giọng “Nammô a di đà phật”

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/LinhTinh/Vinh/VinhEmDiChuaHuong.mp3

Lại còn nhạc sến. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng!

10 giây:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/LinhTinh/Vinh/VinhAiChoToiTinhYeu.mp3

Cuối cùng còn hát cả nhạc tiền chiến Xuân của La Hối. Đến đây, có lẽ bị bà nội bắt hát nhiều quá, Vinh mệt và hết thuộc bài nữa rồi, hát không hết.

30 giây:
https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/LinhTinh/Vinh/VinhXuanLaHoi.mp3
Tôi đang chờ đến khi Khang lớn lên, Vinh Khang sẽ song ca. Chắc chắn phải nói cu Bi dạy 2 đứa hát bài “Tóc thề” của bà nội Lan Chi mới được!

Trên xứ người mà con trai tôi dạy cháu nội tôi thuộc Kiều, ca dao, tục ngữ làu làu như vậy, đó chính là Hạnh Phúc Vô Bờ của tôi vậy, phải thế không!

Ngày lễ Thanksgiving 2012

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.