Tạo Blog với WordPress- Bài 4-Setting

Tạo blog với wordpress

Bài 4: Setting

Coi như tui chọn theme Skeptical, không đổi há.

Bây giờ Setting cho General

Dasboard/Chọn Setting/chọn General.

Tagline là cho vào câu bùa chú của mình. Vd “Cho nghìn sau nối lại nghìn xưa” hay đại loại cái gì đó. Cái này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, đừng có “no”.

Chọn format ngày giờ . Save changes.

Setting/Writing

Dasboard/Setting/chọn tiếp Writing/ wordpress đã cho defaul cho các post là uncategorized. Giải thích: nếu mình không chọn category cho một post nào đó, thì nó tự động vào category đó. Save

Setting/Reading

Dasboard/Setting/Reading.

WordPress đã để một số gợi ý. Ta có thể đổi Blog show at most 10 posts thành 20 posts..

Với for each topic, nên chọn Summary

Những cái còn lại, tuỳ chọn. Save.

Setting/Discussion

Dasboard/Setting/Discussion

Tuỳ ý mình. Hãy đọc và chọn. wordpress đã gợi ý default, nên theo. Riêng tôi không cho discuss nên tôi chọn ở mục Article setting thi tôi không đánh dấu chọn cho ô : Allow people to post comments on new articles. Save

Setting/Media

WordPress gợi ý default hình cho cỡ nhỏ, medium, thích thì giữ. Còn không thì thay đổi theo ý mình. Những setting có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Save

Tương tự hãy setting cho những cái còn lại theo ý mình. Làm xong nhớ Save

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.