Tạo Blog với WordPress- Bài 1 bis-Các steps phải theo

Những việc phải làm theo thứ tự

Phải suy nghĩ xem mình muốn blog có cái gì, những mục gì

Giả dụ bây giờ chúng ta muốn làm

1-1 blog Tổng nha Kế Hoạch có các catagory là Văn TNKH, Thơ TNKH, Hình Ảnh, Nhân Sự, Mục Lục
2- Phía bên trái blog, muốn có : Bài Mới- Mời Xem-Lưu trữ, Menu Mời Xem là lấy từ ba bài ở web khác tới.
3-Header cho blog

Đây giả dụ ta muốn nhà ta như thế này:

Thì phải lần lượt

-Ghi danh với wordpress để có một blog. Xem bài 1
-Sau khi blog xuất hiện đầu tiên, coi như khung nhà , chỉ mới rất sơ sài, chưa có gì, thì vào Setting để set các General trước. Set cho writng, reading sau cũng được. Xem bài Setting
-Tạo các category Văn TNKH, Thơ TNKH, Hình Ảnh, Nhân Sự. Xem bài Category.
-Xem bài Post rồi post tạm vài bài. Không quan tâm đến những feature của post lúc này. Cứ coi như nó chi là nháp để ta có chất liệu mà làm. Các post xuất hiện tùm lum ở trang chính. Kệ nó. Cho bài vào 4 category của nó. Xem bài Post

-Tạo Menu gồm : Main Menu ( cho trang chính), Menu Mời Xem (để hiện ở trang chính, bên hông). Xem bài Menu và Menu custom.
-Vào Widget để cho các thứ mình cần, hiện lên ở side bar của trang chính. Xem bài Widget.
-Sau khi blog đã xuất hiện khá đầy đủ hơn gồm có cả menu cho trang chính, các widget đã có bên hông, hay dưới chân, thì làm lại header. Coi bài Header.

Đến đây, đã có sơ sơ, khái niệm thì coi lại bài Post để set Sticky cho Thư Ngỏ ( luôn luôn xuất hiện ở Trang Chính)
Coi lại bài Post, set tag more để bài chỉ có khoảng 5 giòng ở trang chính. Muốn xem, phải click vào Continue..
Coi lại bài Setting để set lại cho Reading, Writing, Discuss…
Xem bài Mục Lục để làm Mục lục.

Vào quyền admin, gõ www.tongnhakehoach.wordpress.com/wp-admin ( tức là tên blog và thêm wp-admin). Gõ user và password.

Trong khi làm, muốn trở ra trang chính để xem kết quả thì click vào tên blog của mình, ở bên trái và ở trên cùng màn hình.

Để có kết quá tốt nhất, nên in tất cả bài học, để cạnh xem. Một computer để làm, 1 computer khác để mình coi kết quả ở trang chính, (refresh sau khi làm cái gì đó) mỗi khi làm xong một cái gì. Như vậy thì nhanh hơn và đỡ nhức đầu, hoa mắt hơn.

 

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.