Hoàng Lan Chi -Gia Long 60-67

Hoàng Lan Chi tên thật là Đinh Thị Quỳnh Giao, đệ thất 14.   GL 60-67.

Hoàng là Họ ngoại, Lan là loài hoa thích sau hoa hồng, Chi là tên con gái

Hiện tại có 2 cháu nội

5&18tuoi

DeNhiGiaLong

WithGLVirginia

NhomNamCA

WithBichNgoc

WithCoNhung

Gia Đình 

GiaDinh

Đây là Hoàng Lan Chi theo thời gian

GiongThoiGianTu1954

This entry was posted in Tiểu Sử & Hình Ảnh. Bookmark the permalink.