Xem hoa Xuân- Brisbane- Sep 2016

Gia đình Bi ( hai bà nội và bà ngoại cùng Vinh Khang) với gia đình bạn Bi ( hai vợ chồng, ba con, bà nội)

sep2016seeflower6

sep2016seeflower8

 

sep2016seeflower5


sep2016seeflower9 sep2016seeflower7 sep2016seeflower4 sep2016seeflower3 sep2016seeflower2 sep2016seeflower1

 

This entry was posted in Hình Ảnh. Bookmark the permalink.