Danh Sách Hoa Mai Vàng Gia Long

Năm Họ và Tên Tú Tài 1 Tú Tài 2 Ban Lớp
1966 Đinh Thị Quỳnh Giao B A
Đinh Thị Hợp B A
Đặng Thị Thảo B A
1967- Tôn Nữ Lệ Ba B A Pháp
1968 Trần thị Nhung B A Pháp
Nguyễn Kim Ngân B A Pháp
Nguyễn Hồng Phương B A Pháp
Lê Phương Thúy B A P
Nguyễn Thị Phong Huệ B A 10
Nguyễn Thị Xuân Nga B A 10
Dương Thị Nhan B A 6
Huỳnh Ngọc Phương B A 6
Đỗ Thị Kim Quế Tối Ư B A 1
Hà Thị Tâm Ư A
Trần Kim Tuyến B B A 10
Nguyễn Minh Châu Ư B B
Phan Thị Hồi Hương Ư B B
Nguyễn Thị Thanh Nữ B C 2
Trần Thị Thủy Tiên B C 2
Hà Lệ Thúy B C 2
Vương Kim Trang B C 2
Nguyễn Thị Xuân B B C
Nguyễn Thị Mùi B B x
Lâm Thanh Thủy Ư x
1968 – Nguyễn Thị Duy Anh B Ư A 6
1969 Nguyễn Phước Thị Cúc B B A 9
Nguyễn Thị Oanh B B A 8
Cao Thị Phượng B B A 5
Lê Ngọc Túy Sang B A
Nguyễn Việt Anh Thư B A 5
Ngô Bạch Yến B B A 7
Thái Thị Kim Hoàng B B
Trần Thị Ninh B B B
Nguyễn Thị Uyên B Ư B
Nguyễn Kim Ánh B B (Anh)
Nguyễn Thị Ánh B B (Anh)
Hồng Dung B B (Anh)
Lê Thị Hoàn B B (Anh)
Bạch Ngọc Hội B B (Anh)
Cẩm Hồng B B (Anh)
Nguyễn Phương Lan B B (Anh)
Kim Liên B B (Anh)
Ngọc Sương B B (Anh)
Trần Thị Thảo B B (Anh)
Trương Thị Thình B B (Anh)
Trang B B (Anh)
Ngọc Trân B B (Anh)
Vân B B (Anh)
Võ Thị Yến B B (Anh)
Hồ Thư Anh B B (Pháp)
Phan Ngọc Ánh B B (Pháp)
Nguyễn Thị Ngân Hà B B (Pháp)
Võ Ngọc Thu B B (Pháp)
Nguyễn Thị Ngọc Thùy B B (Pháp)
Nguyễn Ngọc Anh Trang B B (Pháp)
Trần Huyền Trân B B (Pháp)
Nguyễn Thị Tiến B A 5
1969 Huỳnh Ngọc Ánh Ưu B A
1970 Nguyễn Thủy Tiên Ưu A 9
Nguyễn Thị Ngọc Anh Ưu B 2
Trần Thị Ánh B B B 2
Lê Thị Mỹ Duyên B B
Phùng Thị Hòa B B
Nguyễn Phước Thị Lý B B
Trần Thị Như Mai Trang Ưu B
Cao Liên Chi B C 1
Bùi Thị Dung B B C 1
Nguyễn Kim Nhàn B C 1
1970 – Nguyễn Thị Tuyết Bình B Ư A 1
1971 Nguyễn Thị Cúc B A 1
Tô Thị Anh Hà B B A 6
Đinh Thị Ngọc Hào Ư Ư A 1
Đặng Thị Kim Lan Ư A 9
Châu Thị Lý B A 10
Nguyễn Thị Lê Minh Ư Ư A 1
Trần Thị Kim Ngọc B B A 1
Đỗ Ý Ngọc Ư Ư A 1
Nguyễn Thị Thọ B B A 1
Nguyễn Thị Thu Dung Ư B 1
Phạm Thị ThanhMai B B B 2
PhạmThị Nguyệt B B 2
Nguyễn Ngọc Bích Thụy Ư Ư B 1
Dương Bích Vân Ư B B
Ngô Thị Phương Dung B C 2
Trần Thanh Thủy B C 2
Nguyễn Hoa Lý x?
1971 Nguyễn Thị Thanh Bình B A 9
1972 Nguyễn Thị Lê Hồng B A 9
Võ Thúy Ưu B A
Phó Thị Lệ Tú B A 9
Nguyễn Thị Ty B A 9
Tạ Ngọc Yến B A 9
Khâu Thị Bạch B B
Trần Thị Dung B B 2
Nguyễn Thị Hồng Ưu B B 2
Nguyễn Thị Thanh Xuân B B 2
1972 Lê Ngọc Túy Hương B B A 2
1973 Trần Thanh Hương B A 11
Trần Huệ Khanh B A 3
Tăng Thị Bạch Mai B A
Nguyễn Thị Tuyết Mai Ưu Ưu A 2
Nguyễn Thị Minh B A 5
Đào Thị Hoài Nguyên Ưu A 1
La thị Nhung B A 3
Đooàn Kim Phượng B A 1
Nguyễn thị Quỳnh B B A 2
Trịnh Tuyết Tâm B A 5
Trần Thị Kim Thoa B A 1
Nguyễn Thị Anh Thư B B A 1
Đoàn Thị Tuyết B A 3
Lục Thị Phương Vân B A 1
Trần Thị Dung B B
Trần Lệ Hà B Ưu B
Hoàng Thị Minh Hải Ưu B 1
Vũ Hồng Nhung Ưu B
Huỳnh Thị Ngọc Thanh Ưu B B 1
Văn Mỹ Tiên Tối Ưu B B 1
1972 Hoài Châu B B 1
1973 Thúy Hà B B 1
Dung Hạnh B B 1
Kim Hân B B 1
Ngọc Hân B B 1
Mộng Hoa B B 1
Tuyền Hương B B 1
Đỗ thị Như Kim Tối Ưu B 1
Ngọc Lan B B 1
Kim Loan B B 1
Liễu B B 1
Tuyết Mai B B 1
Mùi B B 1
Mỹ Nhung B B 1
1972 Huỳnh Kim Nữ Ưu B 1
1973 Nguyễn Thị Phương B B 1
Thủy B B 1
BíchThúy B B 1
Đặng Thị Vân B B
Trần Thị Hồng Bích B C 1
Lục Thị Đoàn B C 1
Nguyễn Ngọc Hạnh B C 2
Nguyễn Thị Phương Lê B C 1
Tạ Thị Kim Nga B C 2
Sầm Thị Thu Nga B C
Bùi Ngọc Mai B C 1
Nguyễn Thị Thúy B C
Châu Thị Loan B x
Lý Thị Kim Loan B x
1972 – Thieu Tuyết Anh B A 4
1973 Trương Hồng Ân B B A 1
Đào Thị ThanhBình B B A 5
Trần Khánh Chi B B A 7
Đỗ Thị Ngọc Chi B A 3
Hoàng Thị KimDung Ư A 2
Đỗ Thị Mỹ Dung B Ư A 5
Nguyễn Thị Đào B Ư A 2
Đoàn Thị Hạnh Đào Ư Ư A 4
Phạm Thị Bích Hà B A 3
Phạm Khánh Hà B A 3
Vũ Nguyệt Hạ B A 10
Nguyễn Thị Hải Ư A 3
Trần Thị Thúy Hoa A 7
Nguyễn Thị Hồng B B A 2
Trần Thị Liên Hương B A 3
Lê Thị Kim Ư Ư A 2
Vương Thúy Lệ Ư Ư A 2
Bùi Thị Lệ Minh Ư A 3
Đặng Thị Đăng Nam B B A 1
Nguyễn Thị Quỳnh B B A 5
TrầnThu Tâm B B A 1
Phùng Thị Kim Thu Ư B A 1
Đặng Thị Lương Thuần B A 1
Nguyễn Công Thị Thu Thủy B A 1
Nguyễn Thị Lương B B B 1
Đỗ Thị Khiêm Ư Ư C 1
Châu Thị Loan B C 2
Lê Huyền Nhung B C 2
Trần Ngọc Nương B B C 1
Nguyễn Thu Vân B B C 1
Hoàng Thị Minh Hải Ư x
Trần Thị Tuyết Hồng B x
Nguyễn Thị Kim Nga B x
Nguyễn Mỹ Phương Ư B x
Phạm Kim Thu B x
Phạm Thị Thu Thủy B x
Nguyễn Thị Hương Thư Ư Ư x
Nguyễn Thị Xuân Ư B x
1973 Đan Phương Dung Ưu A
1974 Dương Thị Hạnh Tối Ưu A
Đặng Tùng Hương Ưu A
Nguyễn Thị Bích Vân Tối Ưu A
Lục Thị Phương Vân Tối Ưu A
Nguyễn Thị Bích Ưu B
Nguyễn Thị Hoa Ưu C
Lưu Mỹ Liên Ưu C
Nguyễn Thị Mỹ Linh Ưu C
Thu Lang Ưu C
Bùi Thị Kim Ngân Ưu C
Nguyễn Thị thu Tối Ưu C
Đỗ Thị Hồng Ưu x
Đỗ Thị Khiêm Ưu Ưu x
Nguyễn Thị Hương Ngọc Tối Ưu x
Lê Thị Minh Nguyệt Ưu x
Vũ Thúy Phượng Tối Ưu x
This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.