Hoa Mai Vàng Gia Long

Danh sách nữ sinh đậu Tối Ưu, Ưu hay Bình trong kỳ thi Tú tài 1 và 2. Sáng kiến của GS Phạm Thị Nhung.

 

hoamaivang-oct-2016

This entry was posted in Gia Long. Bookmark the permalink.