Tag Archives: bong hong ta on

Đọc “Bông hồng tạ ơn” của Nguyễn Đình Toàn

Trọn bộ là hai cuốn. Mỗi cuốn khoảng gần 600 trang. Viết về 234 Tác Giả và Nghệ Sĩ Việt Nam. Được xếp theo “abc”. Tôi chỉ mới đọc một phần tư tức một nửa cuốn một. Vài nhận xét sơ khởi : … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , , | Comments Off on Đọc “Bông hồng tạ ơn” của Nguyễn Đình Toàn