Tag Archives: nguyen dinh toan

Đọc Áo Mơ Phai của Nguyễn Đình Toàn

Một Thoáng Hà Nội Xưa Từ Kỷ Niệm Cũ Đọc Truyện Ngắn Áo Mơ Phai Của Nguyễn Đình Toàn Hôm trước tôi nhận sách tặng từ nhà văn Nguyễn Đình Toàn, cuốn “Nguyễn Đình Toàn, tiểu thuyết”. Trọn bộ hai … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, Điểm Sách | Tagged , | Comments Off on Đọc Áo Mơ Phai của Nguyễn Đình Toàn

Đọc “Bông hồng tạ ơn” của Nguyễn Đình Toàn

Trọn bộ là hai cuốn. Mỗi cuốn khoảng gần 600 trang. Viết về 234 Tác Giả và Nghệ Sĩ Việt Nam. Được xếp theo “abc”. Tôi chỉ mới đọc một phần tư tức một nửa cuốn một. Vài nhận xét sơ khởi : … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , , | Comments Off on Đọc “Bông hồng tạ ơn” của Nguyễn Đình Toàn