Tag Archives: châu đình an

Cảm nhận về “Dựng Lại Mùa Xuân” – Châu Đình An

Xin xin xem từ dưới lên : bài viết của Châu Đình An- mail trả lời của Phạm Anh Dũng- bài cảm nhận của Hoàng Lan Chi Cảm nhận về “Dựng Lại Mùa Xuân” – Châu Đình An Hoàng Lan … Continue reading

Posted in Cảm Nhận Âm Nhạc | Tagged , , | Comments Off on Cảm nhận về “Dựng Lại Mùa Xuân” – Châu Đình An

Nghe An kể!

 

Posted in Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Nghe An kể!