Tag Archives: Duy Quang

Phạm Duy và tôi

  Thuở bé tôi đã yêu nhạc Phạm Duy. Có lẽ vì PHạM DUY có nhiều nhạc quê hương rất hay mà tôi thì yêu quê hương vô cùng. Tình ca của PHạM DUY cũng phong phú đa dạng. Năm … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , , , , | Comments Off on Phạm Duy và tôi