Tag Archives: pham duy

Phạm Duy- Forgive or Forget

Phạm Duy- “Forgive or Forget”   LGT: Lẽ ra tôi chỉ viết một bài “Phạm Duy Trong Mắt Tôi” thôi là đủ. Đủ để cảm ơn nhạc sĩ về những gì tôi thụ hưởng từ thuở ấu thơ đến tuổi … Continue reading

Posted in LanChiYesterday | Tagged , | Comments Off on Phạm Duy- Forgive or Forget

Phạm Duy Trong Mắt Tôi

   LGT: đây chỉ là một bài viết nói lên một vài suy nghĩ cá nhân về một nhạc sĩ lớn của VN. Suy nghĩ cá nhân thì có thể đúng, có thể sai. Tôi không muốn tranh luận. Tôi … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Phạm Duy Trong Mắt Tôi

Yêu tác phẩm của người và gặp người !

Yêu tác phẩm của người và gặp người !   Hoàng Lan Chi Ngày xưa cũng như đa số nữ sinh thời đó, tôi cũng thích thơ Nguyên Sa. Không thích sao được khi đọc “Áo nàng vàng anh về … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Yêu tác phẩm của người và gặp người !

Phạm Duy và tôi

  Thuở bé tôi đã yêu nhạc Phạm Duy. Có lẽ vì PHạM DUY có nhiều nhạc quê hương rất hay mà tôi thì yêu quê hương vô cùng. Tình ca của PHạM DUY cũng phong phú đa dạng. Năm … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , , , , | Comments Off on Phạm Duy và tôi