Tag Archives: huynh thuc vy

Lê Hữu-Ô Cửa Nhỏ của Huỳnh Thục Vy

Ô cửa nhỏ của Thục Vy Lê Hữu “Qua ô cửa nhỏ nhìn ra bầu trời, tôi cảm thấy người dân mình cần tự do biết là bao nhiêu.” (Huỳnh Thục Vy) “Em sẽ dành cả cuộc đời này để … Continue reading

Posted in Lê Hữu | Tagged , | Comments Off on Lê Hữu-Ô Cửa Nhỏ của Huỳnh Thục Vy