Tag Archives: Le van Khoa

Một số hình ảnh khi phỏng vấn NS Lê Văn Khoa

Năm 2009 Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa đến DC vì sẽ có buổi trình tấu nhạc LVK kỷ niệm 911 và cả kỷ niệm cho LVK. Hôm đó có anh Nguyễn Đức Nam nữa vì anh Nam là trong Ban … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Tagged , | Comments Off on Một số hình ảnh khi phỏng vấn NS Lê Văn Khoa