Một số hình ảnh khi phỏng vấn NS Lê Văn Khoa

Năm 2009 Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa đến DC vì sẽ có buổi trình tấu nhạc LVK kỷ niệm 911 và cả kỷ niệm cho LVK.

Hôm đó có anh Nguyễn Đức Nam nữa vì anh Nam là trong Ban Tổ Chức. Lúc phỏng vấn hay trêu ghẹo cho vui .

Một số hình chụp khi phỏng vấn trong studio của Truyền Hình Fairfax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Linh Tinh and tagged , . Bookmark the permalink.