Category Archives: Phỏng Vấn

Saigon Muôn Năm Cũ -Lê Anh Kiệt với Mặt trận tình báo

Nguyệt san Bút Tre số tháng 9/2014 LGT: Lê Anh Kiệt là GS Hóa vài trường tư thục trước 1975, đồng thời cũng là một nhân viên trong Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo, cũng có thể coi là … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off on Saigon Muôn Năm Cũ -Lê Anh Kiệt với Mặt trận tình báo

Trò Chuyện với Lan Chi – Với Giám Đốc Barber City Wom en’s Club

Trò Chuyện với Lan Chi – Với Giám Đốc Barber City Women’s Club Bản dịch: Vũ Dân Mrs Nadine Davis with 2 receivers: Hoàng Lan Chi-Christie Ngo HLC: Xin chào Bà Nadine Davis. Tôi được biết Barber City Women’s Club … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off on Trò Chuyện với Lan Chi – Với Giám Đốc Barber City Wom en’s Club

Trò Chuyện với Lan Chi -Với Ca Nhạc Sĩ Phượng Vũ

LGT: kỳ này xin mời tiếp xúc với ca nhạc sĩ Phượng Vũ (California). Ông tên thật là Trần Gia Bửu, con một gia đình trung lưu, sinh tại quê ngoại làng Phượng Vũ, tỉnh Hà Đông. Từ nhỏ ông … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off on Trò Chuyện với Lan Chi -Với Ca Nhạc Sĩ Phượng Vũ

Hội Quốc Tế Y Sĩ trao giải thưởng văn học Melbourne 2014

LGT: Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do vừa công bố giải thưởng Văn Học 2014. Xin mời xem phần trò chuyện của Hoàng Lan Chi với các vị liên quan. Đặc biệt Chủ Tịch Hội, Bs Cấn … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off on Hội Quốc Tế Y Sĩ trao giải thưởng văn học Melbourne 2014

Trò Chuyện với Lan Chi -Cecilia Marshall-Giám Đốc APIASF- (Tổ chức non profit-cấp học bổng cho sinh viên)

  Introduction: Vietnamese is one race among the major Asian American groups. To secure the future of America, APIASF, an organization that has been active for almost ten years to provide scholarships for Asian Americans and Pacific Islanders. Below is … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off on Trò Chuyện với Lan Chi -Cecilia Marshall-Giám Đốc APIASF- (Tổ chức non profit-cấp học bổng cho sinh viên)

Trò Chuyện với nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị

LGT: Trường Sơn Lê Xuân Nhị là một trong vài nhà văn có tác phẩm thuộc loại bán chạy vào trước năm 2000. Sinh năm 1951 tại Ban Mê Thuột, tốt nghiệp tú tài năm 1968, Học Trường Bộ Binh … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Tagged | Comments Off on Trò Chuyện với nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Saigon Muôn Năm Cũ-Bs Bùi Xuân Cảnh kể về ĐH NLS thời VNCH, thời Uỷ Ban Khoa Học sau 75..

Saigon Muôn Năm Cũ-Bút Tre số tháng 8/2013 Trò Chuyện với Lan Chi

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off on Saigon Muôn Năm Cũ-Bs Bùi Xuân Cảnh kể về ĐH NLS thời VNCH, thời Uỷ Ban Khoa Học sau 75..

My English Teacher -Katherine Sleep

Giao Dinh-Katherine Sleep Before 75, though not interested in pedagogical career, but in the end as though leading by demons, I ended up joining the profession. Not beating around the bushes, everyone can guess that I was a demanding teacher. … Continue reading

Posted in Phỏng Vấn, Tạp Ghi | Comments Off on My English Teacher -Katherine Sleep