Trò Chuyện với Lan Chi – Với Giám Đốc Barber City Wom en’s Club

Trò Chuyện với Lan Chi – Với Giám Đốc Barber City Women’s Club

Bản dịch: Vũ Dân

Mrs Nadine Davis with 2 receivers: Hoàng Lan Chi-Christie Ngo

HLC: Xin chào Bà Nadine Davis. Tôi được biết Barber City Women’s Club vừa cấp học bổng cho người cư trú ở Westminster. Xin phép phỏng vấn bà về chương trình này. Club này thành lập từ bao giờ và có bao nhiêu hội viên?

Nadine Davis: Barber City Women’s Club đã được lập ra ra vào năm 1927. Kể từ đó, Hội và câu lạc bộ đã trải qua nhiều thay đổi kể cả vào năm 1957 Barber City xát nhập vào Westminster khi thành phố Westminster được thành lập. Chúng tôi cũng là thành viên của California Federation of Women’s Clubs. Có khoảng 32 thành viên. Mục đích của Hội từ năm 1990 và sẽ tiếp tục như sau: Tổ chức cho sự thăng tiến của các sinh hoạt từ thiện, văn hóa, giáo dục, tài trợ vô vụ lợi, phúc lợi trong cộng đồng, và các dịch vụ cho tha nhân. Đây là một hội phi chính trị, phi tôn giáo.

Phương châm của Hội là “Sống cho những người yêu thương chúng ta và làm những điều tốt lành mà chúng ta có thể làm được.” Các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận mà được hưởng lợi từ Hội không chỉ giới hạn tại địa phương, bao gồm: khu tạm trú American Family Housing ở Midway City, S.H.U.E Project (các vị cao niên chỉ dạy cho trẻ em lớp 1 và 2 tại Trung Tâm Cao Niên ở Westminster), Veterans Hospital of Long Beach (vườn cho bệnh nhân), The Pet Food Bank, Interval House and Collette’s Children, Nadine’s Patio (Golden West College Khoa Điều Dưỡng mang đến cho sinh viên ngành điều dưỡng một chỗ để học, ăn, và chuyện trò. Ngoài nước Mỹ thì có Heifer international and Malawi, ở Phi Châu, nơi học cụ đã được gửi cho một người thầy giáo của học sinh nghèo.

Hội gây quỹ cho hai học bổng, mỗi học bổng trị giá $1000, dành cho phụ nữ sống tại Westminster để hỗ trợ họ trong việc học vấn.

Hội gây quỹ bằng cách: Bunco, Điểm Tâm Pancake, bán nhiều món ăn khác nhau tại Westminster Summer Concerts in the Park, bán BBQ, bán bánh, bán đồ cũ ngoài vườn trong mùa Hè, Hội Chợ Thủ Công Nghệ mùa Thu, Cơm Tối Mùa Thu, và cung cấp bánh vào tháng 12 cho dịp Westminster Tree Lighting.

Ngoài ra, Hội còn bảo trợ các chương trình miễn phí cho cộng đồng như: trao đổi sách, những buổi gặp gỡ đan móc, thêu thùa hàng tháng. Một số hội viên đã làm những việc sau để giúp đỡ Hội: Làm “cookies “, bánh mì, mứt; tổ chức và làm việc trong các buổi sinh hoạt, trở thành hướng dẫn viên tự nguyện tại Hội Lịch Sử Westminster, đi họp hàng tháng, giúp nấu nướng cho các buổi họp hàng tháng, cho người nghèo của Light House Project quần áo, giầy dép.

HLC: các hoạt động xã hội của club?

Nadine Davis: Chúng tôi có Bunco 7 giờ tối ngày 25 tháng 8, BBQ ở câu lạc bộ ngày 23 tháng 8 từ 11 tới 2 giờ trưa, hội chợ thủ công nghệ từ 10 giờ tới 2 giờ trua ngày 20 tháng 9. Chúng tôi sẽ bán “cookies” và “hot dogs” ở Wesminster Concerts từ 6 tới 7 giờ tối ngày 31 tháng 7, ngày 7 và 23 tháng 8.

HLC: Ý tưởng trao học bổng có từ bao giờ? Đây là sáng kiến của ai?

Nadine Davis: Chúng tôi đã cấp $3,000 học bổng hai năm qua cho phụ nữ ở Westminster. Ứng viên được mở rộng từ học sinh lớp 12 trung học đến phụ nữ trung niên muốn tiếp tục những chương trình học cao hơn .

HLC: Có bao nhiêu học bổng trong một năm và trị giá thế nào?

Nadine Davis: Năm nay chúng tôi đã tặng $3,000 học bổng; 2 học bổng $1,000 và 2 học bổng $500.

HLC: Tiêu chuẩn để cấp học bổng?

Nadine Davis: Đơn với đầy đủ chi tiết, căn cước cá nhân, bản thảo hồ sơ học vấn nếu cần. Văn bản trình bày lý do xin học bổng. Văn bản nên gồm có quá trình học vấn, kinh nghiệm, và dự tính tương lai, kinh nghiệm phục vụ cộng đồng, sinh hoạt ngoài việc học, có tham gia các hội đoàn nào, giải thưởng, bằng ban khen đã nhận được.3 thành viên của Hội Phụ Nữ Barber City đọc và chấm đơn. Đơn được điểm cao nhất sẽ được nhận học bổng.

HLC: Club có định mở rộng việc câp học bổng sang các thành phố lân cận như Garden Grove, Fountain Valley?

Nadine Davis: Không. Các thành phố đó cũng có các hội phụ nữ riêng và họ cũng có những chương trình cho học bổng.

HLC: xin cảm ơn bà Nadine Davis về buổi trò chuyện này. Xin chúc sức khỏe và club ngày một phát triển có nhiều hữu ích trong các chương trình phục vụ cộng đồng.

********************************************************

English:

Talking with Lan Chi

With Nadine Davis, President of Barber City Women’s Club

HLC: (Good morning) Nadine Davis. I have just learned that Barber Woman Club has just awarded a scholarship at Westminster, CA. I am honored to have an interview with you today about this program. First of all, can you tell me when this club was established, and how many members are there in the club?

Nadine Davis: The Barber City Women’s Club was created in 1927. Since then the club and clubhouse have gone through many changes including when Barber City was absorbed in 1957 when the city of Westminster became incorporated. We are registered with the California Federation of Women’s Cubs. There are about 32 members. The purpose of the club in 1990 was and continues to be: To organize for the advancement of charitable, cultural, educational, philanthropic, and welfare activities in the community, and the service to others. The club is non-political, non-sectarian. The club motto is “We Live for Those Who Love Us and the Good We Can Do.”

Charities and non-profits which have benefited have included but are not limited locally to: American Family Housing shelter in Midway City, S.H.U.E Project (seniors mentor 1st and 2nd graders at the senior center in Westminster), Veterans Hospital of Long Beach (patient garden), The Pet Food Bank, Interval House and Collette’s Children, Nadine’s Patio (Golden West College nursing program which gives nursing students a space to study, eat, and socialize) and internationally to: Heifer international and Malawi, Africa, where school supplies were sent to a teacher of disadvantaged students.The group raises funds for two $1,000 educational scholarships for women who live in Westminster to assist them in continuing their educational goals.The ways the club raises funds include: Bunco, Pancake Breakfast, offer various food options to be sold at the Westminster Summer Concerts in the Park, summer BBQ/Bake/Yard sales, fall Community Craft Faire, Fall Dinner, and supply baked goods at the December Westminster Tree Lighting. Free programs the club has sponsored for the community includes: Free book exchanges, free knitting/crochet monthly gatherings.What have some our members done to support the group? Bake cookies, breads, jams; organize events, work at the events, become docents at the Westminster Historical Society, go to monthly meetings, help cook for the monthly meetings, provide donations of clothes and shoes to be given to the needy for the Light House Project.

HLC: How about social/communities activities of the Club?

Nadine Davis: We have Bunco on August 15 at 7PM. We have a BBQ to be held at the clubhouse on August 23, 2014 from 11-2. We have a craft Fair on September 20 from 10-2. We sell cookies and Hot Dogs at the Westminster Concerts on Thursdays July 31, Aug 7 and 14th from 6-7

HLC: When was the idea of giving scholarship for student of Westminster established? Who was the founder? and when was it actually started?

Nadine Davis: We have given $3000 worth of scholarships the last 2 years to Westminster Women. We enlarged the pool from high school seniors to women who are pursuing further education.

HLC: How many scholarships are given in a year? What is the value of each scholarship?

Nadine Davis: We gave $3000 worth of scholarships this year 2 $1000 scholarships and 2 $500 scholarships

HLC: What are the standard of selecting scholarship recipient? And who are in the selection committee

Nadine Davis: A Completed Application, Photo Identification, a copy of educational transcripts if applicable, Personal statement stating why applicant is seeking scholarship. Statement should include background and future goals and community service experience, Extracurricular activities, memberships in clubs and organizations, recognitions, awards, or honors received. 3 members of the Barber City Women’s Club read and score the applications. The highest scored applications receive the scholarships.

HLC: Does the club have any plan to expand this scholarship to other areas in the future such as Garden Grove, Fountain Valley?

Nadine Davis: No each of those cities have women’s clubs who also Give out scholarships.

HLC: Thank you so much for your time today. I wish the club will be successful and can contribute more to society.

This entry was posted in Phỏng Vấn. Bookmark the permalink.