Brisbane- Lễ Hai Bà Trưng- Nhóm cựu Ns Gia Long với nhạc phẩm ” Giòng sông Hát” – March 22 , 2021

https://youtu.be/qORz06ysSOs

Hoàng Lan Chi

Brisbane- Lễ Hai Bà Trưng- Nhóm cựu Ns Gia Long với nhạc phẩm " Giòng sông Hát" – March 22 , 2021

Giới thiệu Gia Long với “Giòng Sông Hát”

Phút cuối, các áo trắng quỳ xuống thì Áo Tím đưa bảng “ Thù Nhà Nợ Nước”

Áo trắng chào

Áo trắng chào xong đi vào hết, các áo tím cúi đầu chào

Hoàng Lan Chi viết:

Hội Phụ Nữ tổ chức Ngày Lễ Hai Bà Trưng 2021 ở Brisbane

Nhóm cựu nữ sinh Gia Long tham gia với "Giòng Sông Hát".

Các cựu nữ sinh này đều từ trên 50-70. Dù không phải ca múa chuyên nghiệp nhưng các nữ sinh Gia Long không hổ danh: múa hát nhịp nhàng, đẹp. Múa được diễn tả như "tế lễ" Hai Bà với nến trong tay. Chấm dứt, các nữ sinh áo trắng trang trọng chào, lui vào. Tiếp đến là hàng nữ sinh áo tím hát, chào, lui vào. Tôi rất thích, không phải vì tôi là cựu nữ sinh Gia Long nhưng vì âm điệu, nội dung bài hát, vì chúng tôi đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng đóng góp với màn văn nghệ có ý nghĩa trong ngày Lễ Hai Bà. Hơn thế nữa, chúng tôi chọn áo trắng và tím ( là hai mầu áo của Gia Long) vừa đẹp, vừa trang trọng và rất "nề nếp gia giáo" trong nghi thức nơi sân khấu

Clip từ Gia Long Trần Quí

Hoàng Lan Chi ( GL 60-67)

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.