HLC-ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Ngàn hoa thơm ngát giữa mùa xuân- Oct 16, 2021

TA DẠI TA TÌM NƠI VẮNG VẺ

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lúc sau này tôi ngán ngẩm trước tình hình đất nước nên xoay qua làm vườn. Đây là thành quả năm đầu tiên trồng hoa…có đọc sách. Hai năm trước cứ trồng đại và chỉ tưới nước. Không biết gì nữa hết. Năm nay biết phải trị bịnh, phải bón phân gì, phải trồng cách xa bao cm. Và biết giữ tag để học tên. Đây là ít hồng mới trồng từ bare root. Mua online. Họ gửi về nhiều cây trong một gói. Còn một nửa, có lẽ sẽ nở hoa vào tuần tới. Gần 20 cây mua bare root online.

Hoàng Lan Chi

10/2021

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.