Tưởng Nhớ NS Nhật Ngân

Nhạc sĩ Nhật Ngân vừa ra đi vào một ngày cuối năm, ngày 21/1/2012. Nhạc sĩ Nhật Ngân, người nổi tiếng với một số nhạc phẩm lính trong đó có một bài làm rung động bao người “Xuân này con không về”  qua tiếng hát Duy Khánh.

Trước khi Duy Khánh mất ít lâu, Duy Khánh ngỏ ý nhờ Nhật Ngân viết cho một bản nhạc để Duy Khánh có thể tiếp nối cho “Xuân này con không về” nhưng Nhật Ngân đã không thực hiện được. Sau khi Duy Khánh mất, Nhật Ngân mới viết xong bài “ Xuân này con về mẹ ở đâu” và được thu bởi Quang Lê.

Mùa xuân phải chăng gắn bó với Nhật Ngân nên anh đã viết nhạc phẩm về lính với Xuân rất tha thiết để rồi hôm nay anh cũng ra đi trong một chiều xuân cuối năm.

Tưởng nhớ Nhật Ngân, Hoàng Lan Chi xin được gửi đến quý thân hữu:

Nhật Ngân nói về nhạc phẩm “Xuân này con về mẹ ở đâu” cùng hai nhạc phẩm Xuân này con không về với Duy Khánh và “Xuân này con về mẹ ở đâu” với Quang Lê:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/Music/TuongNhoNhatNgan1.mp3

“Còn nợ” một nhạc phẩm do Nhật Ngân viết cho tác phẩm cùng tên của Hoàng Đình Báu. Xin nghe những lời tâm tình của Nhật Ngân về “Còn Nợ”, giọng hát Nhật Ngân qua một đoạn nhỏ và sau đó là Quang Minh với “Còn Nợ”:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/Music/TuongNhoNhatNgan2.mp3

Những phần trên do Hoàng Lan Chi thu âm nhạc sĩ Nhật Ngân vào năm 2009.

This entry was posted in Cảm Nhận Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.