Tạo Blog với WordPress- Bài 6-Main Menu

Bài 6-Menu

Menu là cái menu!  Main menu  là cái mà ta thấy ở header của blog. Menu cho biết blog của chúng ta có những gì. Chúng ta đã tạo category, nay phải làm menu để cho nó hiện ở trang chính.

Dasboard/Appearance/Menu

WordPress gợi ý là Menu 1. Cũng được hay thích đặt tên gì thì tuỳ. Tôi đổi là Main Menu.

Bên trái, chọn category/view All/ rồi đánh dấu chọn chọn tất cả category. Chọn Add to menu. Toàn bộ category chuyển qua phải như sau:

Đổi tên Home Page thành Trang Chính, đổi About thành Liên Lạc

Click vào mũi tên thả xuống bên phai của chữ Home Page. Nó thả xuống. Đổi thành Trang Chính ở Navigation Label.

Các category đều thẳng một hàng. Rê mouse vào 2 category “con” ( Nhân sự Hải Ngoại và Nhân Sự Trong Nước), kéo qua phải một chút. Sẽ thấy 2 thằng con này nằm trong bố nó là Nhân Sự như sau:

Tương tự muốn sắp xếp lại thứ tự của các category, cứ rê mouse vào nó, cầm đầu mà kéo lên hay kéo xuống, kéo ra hay kéo vào. Làm xong, ưng ý thì chọn Create menu. Nhớ đó, không click cái này là công toi!

Ngó bên trên, trái, chọn Manage Location

Click vào chỗ Select menu, để chọn cái Main menu. Nhớ click Save changes. Xong.

Ra trang chính, (click vào chữ tongnhakehoach ở trên cùng, trái) sẽ thấy đã có menu xuất hiện rồi

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.