Tạo Blog với WordPress- Bài7-Widgets

Bài 7-Widget

Mỗi khi làm xong, nhớ chọn Save

Widgets là gì, tui không biết dịch. Coi như đồ chơi đi. Vd ngó thấy mấy cái như Mời Xem, Bài mới nhất, Bài thích nhất ..hiện ở bên phải của Trang chính, thì mấy cái đó là Widgets. Muốn thế, làm như sau:

Dasboard/Appearance/Wildgets

Bên phải: Click vào Recent Post và đổi thành Bài Mới Nhất. Đổi Archieve thành Lưu Trữ. Click save.

Nắm đầu ( rê mouse vào cái chữ đó) cái Recent Comment dục đi ( vứt sang trái hay phải gì cũng được). Làm tương tự với Meta.(meta là để login. Mình không cần). Click Save.

Custom menu:

Ngó bên trái, thấy cái Custom Menu, rê mouser vào, bỏ sang phải, dưới cái Category. Nó sẽ có cái Select menu. Click vào đó để chọn menu. Đây là một menu tuỳ chọn của chúng ta, muốn đặt tên thế nào tuỳ ý, tuỳ theo mục đích. Vd mình tạo một menu có tên ( Mời Xem ) thì khi click vào, netter sẽ được dẫn đến nơi mà mình mời họ xem. Để dễ hình dung, quý vị có thể vào blog Hoàng Lan Chi (www.hoanglanchi.com) sẽ thấy cái Mời Xem.

Widget có ở bên cạnh và ở footer. (dưới màn hình)

*Để tạo một menu, vào bài menu coi

Bên trái là một đống widget. Cứ đọc, xem. Thích cái gì thì rê mouse, giữ rồi ôm nó quăng qua bên phải tức widget area là nó sẽ work.

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.