Redondo Beach

Redondo Beach là một thành phố biển thuộc Los Angeles. Một ngày tháng Ba 2011, Hoàng Lan Chi đi với một anh bạn.

Tháng Ba, trời còn lạnh nhất là khi lên cao. Vùng biển trên đồi nữa nên lạnh.

Vài hình ảnh ở đây

 

 

Lan Chi cứ tiến đến gần từ từ

 

Cuối cùng đến gần lắm, và hải âu không  chú ý đến Lan Chi

 

Hải âu rất gần. Dễ thương không !

Bầy hải âu ở sàn pier

 

Ngoài pier có người hát dạo

Nơi xa xa là nơi họ để international Boardwalk

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.