Các bài Facebook Hoàng Lan Chi đến June 23th, 2019

Facebook Hoàng Lan Chi

June 23th /2019

*****************************

Hoa Kỳ và thế giới:

Từ “nếp nhà” đến vụ ô PATRICK SHANAHAN không dám nhận Bộ Trưởng Quốc Phòng vì cậu con “hư”:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220285567790738

Mưu lược Mãnh hổ Hoa Thịnh Đốn qua vụ Iran-phi cơ bị bắn rơi:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/10220279957610487

TT Trump stop việc trả đũa Iran:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220272743830147

Tin thế giới tóm tắt June 19th, 2019:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220260094873931

Trum tuyên bố tái tranh cử ở Orlando:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220261005576698

Cờ vàng ở Orlando nơi Trump tuyên bố tái tranh cử:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220253015336947

W.P thổ tả viết về 10 lý do khiến Sarah Sander rời chức vụ:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220214244167692

Sarah Sander rời chức vụ Thư Ký Báo Chí của Tòa Bạch Ốc:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220212012351898

Washington Post: UCV Biden ủng hộ loạn luân:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220211699704082

Người trẻ HK có muốn quốc gia toàn là vô thần hay Hồi Giáo không:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220193485168730

Tin thế giới nhặt từ net:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220192474783471

Brandon Judd, Chủ tịch NBPC nói về chiến thắng của Trump ( vụ Mexico):

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220185188161310 n

Chúc mừng sinh nhật “Bồ câu Hoa Thịnh Đốn” Mike Pence:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220179413176939

TT Trum- Điều tra hai Big Tech: Google và Facebook:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220177353445447

Fox-HK đã đạt thỏa thuận với Mexico:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220163756065521

Mãnh hổ Hoa Thịnh Đốn với bài diễn văn đặc sắc ở Normandy:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220154973085952

Bài về Trump 2016, 2017, 2018:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220152278938600

Bài về Trump năm 2017:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220120646707814

Tin từ Tòa Bạch Ốc: tại sao Mexico phải hành động:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220145616932054

Tuyên bố của TT về tình trạng khẩn cấp- biên giới Mexico:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220145838217586

Hải ngoại và Việt Nam

Đi quá 5 miles khỏi Tổng Lãnh Sự, vc bị “bợp tai:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220285371585833

Ai là người phất cờ vàng ở Orlando:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220276361120577

HLC nhận xét thư của Trịnh Hội gửi LM Nguyễn Thiện:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/10220250188426276/

Vụ án Lê Hưng Chấn: PV Luật sư:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220236345720217

Trả lời thư mời của ô Tuấn Lê, Voice Brisbane:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/10220229768755797/

Kiến thức: Hội Đồng Bảo An. VN là quốc gia không thường trực:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220176849552850

Hồ sơ SBTN-Hội HO vụ ĐNH Cám ơn anh kỳ 12- 2019:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220144809871878

Cát Tường mở đường dây “mai mối mới” ở Mỹ:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220145133879978

Bài Văn Học Nghệ Thuật- bài của Hoàng Lan Chi

Gửi người yêu nước ở VN:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220276462723117

Những điều trông thấy mà phải nín lòng:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220235502259131

Thú làm tiểu cảnh:
https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/th%C3%BA-l%C3%A0m-ti%E1%BB%83u-c%E1%BA%A3nh/10220227911829375/

Tiểu cảnh nhân tháng Phật Đản của Lan Chi :

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220186577436041

Khi tham gia Facebook tiếng VIệt:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220151070148381

“Bầy đàn”: đáng yêu hay đáng ghét:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220145397766575

Brisbane, tôi sẽ yêu người:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220128525984791

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.