Tag Archives: hà thanh

Hải Ngoại Thương Ca

Hải Ngoại Thương Ca là một nhạc phẩm hay của Ns Nguyễn Văn Đông. Không bằng Mấy Dặm Sơn Khê nhưng HNTC cũng có nét riêng của nó. Nội dung bài có thể gây chút khó hiểu vì vào thời … Continue reading

Posted in Cảm Nhận Âm Nhạc, Tạp Ghi | Tagged , , | Comments Off on Hải Ngoại Thương Ca

Hà Thanh, Tiếng Hát Hoa Đào

Posted in Cảm Nhận Âm Nhạc, Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Hà Thanh, Tiếng Hát Hoa Đào