Tag Archives: tóc thế

Tóc Thề Trong Nhạc

Tôi thích tóc thề mà chả bao giờ tìm hiểu vì sao có tên gọi như thế. Ngày xưa các cụ bảo rằng “Cái răng cái tóc là góc con người” thì tôi thấy cũng đung đúng nhưng với tôi … Continue reading

Posted in LanChiYesterday | Tagged , | Comments Off on Tóc Thề Trong Nhạc