Gia Long trường tôi

Gia Long trường xưa thầy cũ

Một số hình ảnh kỷ niệm về trường và người Gia Long

 

Năm đệ nhị 1965-1966

 

Với Cô Nhung năm đệ nhị 1965-1966Đường Phùng Khắc Khoan

 

 

Với Phương Trần -VA 2004

Hàng trên: Phương Trần-Hoàng Lan Chi

Hàng dưới: Như Nguyện ( số 3 từ trái)- Lý Kim Hà

————————————————————————————-

Một số hình khi đến nhà Toàn Hơn ở Việt Nam năm 2003

(Hơn là nữ sinh Gia Long và Toàn Hơn có cơ sở xe lăn Kiến Tường)

 

 

Các bài cùng Chủ đề Ngày Ấy

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.