Dự buổi họp mặt nhóm Phú Thọ Montreal 2010

Trường Phú Thọ ngày xưa nơi đào tạo nhiều kỹ sư tài ba cho đất nước. Tôi theo anh Văn Khoa đến dự buổi họp hàng năm của nhóm Phú Thọ.

Đông nhất là công chánh rồi điện gì đó. Tổ chức tại nhà một anh, nơi đây có ao súng rất đẹp. Vuờn nhà anh phải nói khá công phu và đẹp

Bán vé đây

 

Ao súng dẹp không ?

 

Các phu nhân

 

 

Văn Khoa, MC,bạn quen qua net và đưa Lan Chi đến dự

 

 

 

 

 

 

 

Hoa súng

 

 

Anh Thực. Nghịch ngợm nhái dáng điệu ông này

 

 

 

Chủ nhà hát hay lắm

 

Anh Bùi Tiến Rũng, cựu Giám Đốc TT Phú Thọ

 

Basement, nơi hát hò

 

This entry was posted in Du Lịch. Bookmark the permalink.