Jacqueline-Hoàng Lan Chi

Jacqueline Dang is with LanChi Hoang.

12 hrs

Em rất vui và may mắn được chị Lan Chị Hoàng nhận vào trang fb làm bạn với chị. Là một nữ lưu kiên cường từ thời Việt Nam Cộng Hòa luôn giữ vững lập trường" chống cộng và chống cái ác". Chị cũng là người sẵn sàng quét sạch rác rưỡi trong cộng đồng người Việt và cùng với hơn 63 triệu người Mỹ yêu mến TT Trump và ủng hộ tất cả những gì ông đã làm cho đất nước này. Cám ơn chị và cũng rất ngưỡng mộ chị, người phụ nữ không bẽ cong ngòi viết của mình như bọn truyền thông thổ tả, chỉ có cái mồm hồ đồ, có mắt cũng như mù và bộ óc của họ đã bị đánh rớt trong cái thùng rác hôi thối nằm trong cộng đồng người Việt hơn 40 năm.

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.