Những bài viết về ca sĩ Hà Thanh

Những bài viết về ca sĩ Hà Thanh của Hoàng Lan Chi:

Hà Thanh, tiếng hát hoa đào vừa rụng

Hà Thanh, Tiếng Hát Hoa Đào

Hà Thanh với Nguyễn Văn Đông

Các bài tưởng nhớ ca sĩ Hà Thanh ở blog Hoài Niệm do Hoàng Lan Chi lập:

Ca sĩ Quỳnh Giao-vài nét về cố ca sĩ Hà Thanh

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.