Những ích lợi và bất lợi của Facebook-Oct 20, 2017

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

NHỮNG ÍCH LỢI VÀ BẤT LỢI CỦA FACEBOOK

Facebook có từ lâu nhưng người Việt bắt đầu hoạt động mạnh có lẽ vào khoảng 2010. Hiện giờ người Việt trong và ngoài nước đủ mọi thành phần, lức tuổi đều tham gia FB. Mạng xã hội này giúp ích cho người Việt khá nhiều.

ÍCH LỢI

Facebook có một số điểm lợi như:

1-Chia sẻ tin tức, hình ảnh, video, clip dễ dàng và nhanh chóng: Có thể share qua lại với nhau rất nhanh. Tôi viết bài và tag bạn hữu. Họ thấy ‘tín hiệu” sẽ vào xem. Nếu thích, họ chọn Share thì bài tôi hiện ở trang nhà của họ. Hoặc khi tôi lang thang thấy nhà ai có bài hay, tôi chọn Share là bài ấy chạy đến hiện ở nhà tôi để bạn tôi cũng xem được. Cứ thế mà một đề tài “hot” là được share rộng rãi.

2-Đông đảo mọi giới tham gia: Trong nước thì giới học sinh, sinh viên trong nước tham gia rất đông. Giới cao niên thuộc loại “thích viết” cũng vậy. Hải ngoại thì có đủ cả :thế hệ Một, Một Rưỡi và Hai.

3-Kết bạn dễ dàng: Tại Facebook, mọi người làm quen nhau dễ dàng. Khi bạn đọc bài ai đó vài lần và thích thì gửi request. Người kia sẽ accept hay không thì tùy họ.

4-Kiểm soát nhà mình dễ dàng: Tại Facebook cũng có điểm lợi là tại nhà FB của mình: chúng ta có thể kiểm soát các lời qua lại gọi là các comments. Kiểm soát có nghĩa là những vị khách đến nhà sẽ phải tuân thủ “rule” của chúng ta. Người nào không tuân: sẽ mời ra ngoài. Nặng hơn thì delete comment của người ấy. Nặng hơn nữa thì close friend (nếu đã từng là friend) hoặc block (nếu là người lạ hay friend mà lì lợm).

5-Sửa chữa bài hay comment dễ dàng: Tại FB, chúng ta có thể edit bài hay comment nhiều lần. Tất nhiên nó có show cho biết bài chúng ta orgininal là sao, version 2 là thế nào. Chúng ta cũng có thể delete bài hay comment nếu không thích.

6-Kiểm soát “cổng tin tức” dễ dàng: Sau một thời gian, bạn sẽ biết được nhà FB nào nhiều hoa thơm, nhà FB nào nhiều cỏ dại. Từ đó bạn có quyền set nhà FB của ai sẽ ưu tiên hiện lên trước cho bạn xem.

7-FB cũng có thể live stream theo kiểu nói chuyện một mình, hay đối thoại /tranh luận với người khác rất dễ dàng:

BẤT LỢI:

1) Bài post ở FB bị hạn chế, không được như web nên không rõ ràng vì không có các tool như của word.

2) Bài trôi đi rất nhanh và công cụ Search không mạnh. Tìm bài cũ khá vất vả

3) Admin phần tiếng Việt có vẻ thân cộng nên hay chận theo kiểu vầy: post của chúng tôi (Quỳnh Trâm, Hoàng Lan Chi ) bị ( không share được cho nhiều người ; hoặc không post được; hoặc bị delete).

KẾT LUẬN

Hãy sử dụng song hệ thống mail list, web cá nhân, diễn đàn yahoo, text qua Iphone/smartphone, facebook, tweter, installgram.

Hoàng Lan Chi

10/2017

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.