Chào Vu Lan- August 26, 2018

Hoàng Lan Chi

CHÀO VU LAN

Hôm nay "cụ" đi chùa Đà

Phật nhiều quá xá quà xa

Trời mưa "cụ" không lạy hết

Làm "cụ" áy náy quá mà.

"Cụ bà sắp đến 70" Hoàng Lan Chi mới đi chùa dìa. Úc đi trước Mỹ mà. Chùa Phật Đà gần nhà. "Cụ bà" ngoan lắm. Cụ làm xôi hoa và rau câu cúng Phật.

Vì có Thương thì HLC mới đi. Để một mình thì chắc còn khuya. Lần đầu tiên đi dự lễ, khi thấy các bé bê mâm có hoa đỏ, hoa trắng để cài cho thiện nam tín nữ, khi không “cụ bà” thấy nhớ cha nhớ mẹ rồi khóc sướt mướt. Vô duyên quá là vô duyên. Cái này gọi là “tức cảnh sinh tình”. Chứ ở nhà thì “cụ bà” đâu có nhớ đâu!

Đi chùa, mùa đông lạnh, mặc veste tử tế đó nha. Hoa xôi

Rau câu cúng Phật

"Tài xế" mới tuyển

“Tài xế nữ” mới tuyển của Hoàng Lan Chi đẹp gái không? Gái 2 con và zero chồng. Ông nào muốn làm cháu rể tôi thì inbox nhé. Nấu ăn số một đó. Hoàng Lan Chi

8/2018

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.