Author Archives: hoanglanchi

Ai là chủ nhân nhóm chữ “Dân Chủ thổ tả”, Vụ kiện của Ts Nguyễn Đình Thắng – April 17, 2024

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Nhóm Chữ “Dân Chủ thổ tả”, ai là tác giả KHI SỰ THÙ HẬN LẤN ÁP TRÍ KHÔN Một số người không biết vì sao họ thù hận Tổng Thống 45 Trump … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Ai là chủ nhân nhóm chữ “Dân Chủ thổ tả”, Vụ kiện của Ts Nguyễn Đình Thắng – April 17, 2024

Chuyện ở Bolsa- Phải viết vì là lằ n ranh quốc cộng- Vụ Nam Quan-Nhật Linh- Trả lời vài lý luận sai quấ y của nhóm thân Trí Tạ- Jan 19,2024

CHUYỆN Ở BOLSA- PHẢI VIẾT VÌ LÀ LẰN RANH QUỐC CỘNG TRẢ LỜI VÀI LÝ LUẬN SAI QUẤY CỦA NHÓM THÂN TRÍ TẠ Lời Giới Thiệu: Little Sài Gòn được coi là thủ đô của người tị nạn. Có lẽ … Continue reading

Posted in TL Cờ Vàng Bolsa 2023 | Comments Off on Chuyện ở Bolsa- Phải viết vì là lằ n ranh quốc cộng- Vụ Nam Quan-Nhật Linh- Trả lời vài lý luận sai quấ y của nhóm thân Trí Tạ- Jan 19,2024

Phát Bùi- Gửi 2 NQ 3750 và 4818 của TP WEstsminster- Jan 23, 2024

From: “phat@phatbui.com” <phat@phatbui.com> Theo yêu cầu của bà Hoàng Lan Chi, để rộng đường dư luận xin đính kèm hai Nghị Quyết cũng như Bản Đề Nghị (report) của Luật Sư và Ban Quản Trị TP Westminster về Dự Thảo … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, TL Vụ Cờ Vàng Bolsa 2023 | Comments Off on Phát Bùi- Gửi 2 NQ 3750 và 4818 của TP WEstsminster- Jan 23, 2024

Nhà Táo của “Bà Tổng” HLC cưỡi kangourou về trời nha- Feb 2, 2024

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Nhà Táo của "Bà Tổng" HLC cưỡi kangourou về trời nha “Bà chằng” Hoàng Lan Chi không phải là người câu nệ, khăng khăng lề thói cũ Bởi thế, hôm nay tiễn … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Nhà Táo của “Bà Tổng” HLC cưỡi kangourou về trời nha- Feb 2, 2024

Thời buổi @ có lẽ chỉ nên ra tam cá nguyệt san – Jan 30 , 2024

Hoàng Lan Chi THỜI BUỔI @ CÓ LẼ CHỈ NÊN RA TAM CÁ NGUYỆT SAN Thời buổi bây giờ, báo giấy hàng ngày dù ở Mỹ hay Sài Gòn thì có vẻ cũng khó sống. Các tờ nhỏ chết. Tờ … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Thời buổi @ có lẽ chỉ nên ra tam cá nguyệt san – Jan 30 , 2024

Chu Văn Cương, Houston, Một Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng dễ thương – Dec 26, 2023

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi CHU VĂN CƯƠNG, HOUSTON, MỘT CHỦ TỊCH TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DỄ THƯƠNG Dường như tôi hay có “duyên” với các chủ tịch cộng đồng quốc gia. Có lẽ vì 2004 làm … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Chu Văn Cương, Houston, Một Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng dễ thương – Dec 26, 2023

Thời @ thật là “lường gạt”- Nov 11, 2023

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi THỜI @ THẬT LÀ LƯỜNG GẠT Mấy hôm trước nhiều người dùng app của Zalo. Hình ra có nét giống nhưng coi "già" hơn và sang trọng hơn. Hôm qua, tôi đưa … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Thời @ thật là “lường gạt”- Nov 11, 2023

Chú Đại Bi- Nghĩa tiếng Việt- Thầy Thích Pháp Hòa- Nov 7 , 2023

CHÚ ĐẠI BI- NGHĨA TIẾNG VIỆT- THẦY THÍCH PHÁP HÒA Hoàng Lan Chi viết: Chú Đại Bi rất tốt cho Phật Tử full time hay partime. Cố gắng mỗi ngày mỗi đọc. 1. Nam mô hắc ra đát na đá … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Chú Đại Bi- Nghĩa tiếng Việt- Thầy Thích Pháp Hòa- Nov 7 , 2023