Category Archives: Hướng Dẫn Làm Blog

Tạo Blog với WordPress- Bài 8-Tạo Menu Custom

Bài 8-Tạo các menu khác Ngoài Main menu là cái chính mà ta chọn location cho nó là primary, để hiện ở header của trang chính, ta có thể tạo nhiều menu theo yêu cầu. vd muốn tạo một menu … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Tagged , | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 8-Tạo Menu Custom

Tạo Blog với WordPress- Bài7-Widgets

Bài 7-Widget Mỗi khi làm xong, nhớ chọn Save Widgets là gì, tui không biết dịch. Coi như đồ chơi đi. Vd ngó thấy mấy cái như Mời Xem, Bài mới nhất, Bài thích nhất ..hiện ở bên phải của … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài7-Widgets

Tạo Blog với WordPress- Bài 6-Main Menu

Bài 6-Menu Menu là cái menu!  Main menu  là cái mà ta thấy ở header của blog. Menu cho biết blog của chúng ta có những gì. Chúng ta đã tạo category, nay phải làm menu để cho nó hiện … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 6-Main Menu

Tạo Blog với WordPress- Bài 5-Category

Bài 5-Category Dasboard/chọn Post/chọn tiếp Categories. Phải suy nghĩ trước xem nhà mình nên có bao nhiêu phòng chính, phòng con. Chọn theme xong thì cũng không nên thay dổi nữa. Vd blog tongnhakehoach, tôi muốn có những categories sau … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 5-Category

Tạo Blog với WordPress- Bài 4-Setting

Tạo blog với wordpress Bài 4: Setting Coi như tui chọn theme Skeptical, không đổi há. Bây giờ Setting cho General Dasboard/Chọn Setting/chọn General.

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 4-Setting

Tạo Blog với WordPress- Bài 3-Đổi themes

Bài 3: Đổi Theme Theme coi như kiểu nhà đi. Mỗi người một ý thích. Người thích nhà 2 cột, người thích nhà 3 cột. Bài trước là tôi chọn theme Skeptical. Muốn đổi kiểu nhà thì : Từ Dasboard/chọn … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 3-Đổi themes

Tạo blog với wordpress. Bài 2: Dasboard Tổng Hành Dinh

Tạo blog với wordpress Bài 2: Dasboard-Tổng hành dinh Lời nói đi nói lại: tôi là cao niên dốt, không có căn bản computer gì cả. Tôi tự mò làm blog và tôi viết chùa hướng dẫn cho cao niên … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo blog với wordpress. Bài 2: Dasboard Tổng Hành Dinh

Tạo Blog với WordPress- Bài 1- Ghi danh một blog với WordPress

WordPress giúp gì cho việc làm blog? Thời buổi hiện nay, viết blog rất thông dụng. Như một web cá nhân thu nhỏ. Viết để chia sẻ, bày tỏ. WordPress là một công ty đã giúp netters về chuyện có … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog, Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 1- Ghi danh một blog với WordPress